Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Diversiteit en onderwijs 232497/2797/2223/1/04
Studiegids

Diversiteit en onderwijs 2

32497/2797/2223/1/04
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Diversiteit en onderwijs 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Craen Britt
Andere co-titularis(sen): Correwyn Annemieke, Janssen Roel, Loir Joyce
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 30,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Aan de hand van een leersituatie wordt bekeken wat diversiteit en inclusie in onze maatschappij betekent.

Er komen verschillende visies en achtergronden aan bod.

De student analyseert deze visies op een kritische manier en reflecteert over zijn eigen houding ten opzichte van diversiteit en inclusie.

Hierna geeft de student zelf uiting aan diversiteit en inclusie op basis van de verworven inzichten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
reflecteert kritisch over de invloed van (persoonlijke en maatschappelijke) vooroordelen en privileges op het eigen handelen
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
(h)erkent de invloed van gelijkenissen en verschillen op het eigen handelen
vergelijkt de algemene visie op inclusie met eigen waarden/normen, privileges en vooroordelen

Leerinhoud

In dit olod kijken we naar verschillende aspecten van diversiteit. Dit komt aan bod in de lessen en bij het zelfstandig werk van de student, maar ook bij een bezoek aan Studio Globo. 

Studenten zoeken antwoorden op deze vragen: 

 • Hoe zie je diversiteit en inclusie in onze maatschappij?
 • Wat betekenen diversiteit en inclusie in onze maatschappij?
 • Welke visies op diversiteit en inclusie (verder kijken dan Vlaanderen) bestaan er? 
 • Hoe zie ik (de student) diversiteit en inclusie?
 • Op welke manier geef ik (de student) uiting aan diversiteit en inclusie?
 • Hoe geef ik kinderen gelijke onderwijskansen (we bekijken oa kansarmoede en het project Kleine Kinderen, Grote kansen)

De exacte datum en de prijs van het bezoek aan Studio Globo worden via het digitale platform kenbaar gemaakt.

Studiematerialen (lijst)

Digitap: tekstenVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Beeldmateriaal op DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges15,00 uren
 • Omschrijving: werken met een leersituatie
 • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
 • Omschrijving: Interactief bezoek aan Studio Globo
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren
 • Omschrijving: Studenten documenteren zich adhv artikels en beeldmateriaal. Studenten maken observatie-opdrachten, analyse- en reflectie-oefeningen. Studenten maken reflectie-opdrachten in hun portfolio.
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00schriftelijk - duur 120min
Semester 2Reflectieopdracht in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00schriftelijk - duur 120min
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks70,00