Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Professioneel ontwikkelen 232502/2797/2223/1/77
Studiegids

Professioneel ontwikkelen 2

32502/2797/2223/1/77
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Binon Sam, Craen Britt, De Feyter Patrice, Hegge Miet, Rosseel Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel werk je aan je professionele ontwikkeling als leraar. Je leert stilstaan bij je eigen handelen aan de hand van het GRROW-model, maar je leert ook de andere (medestudenten) te coachen in het ontwikkelen van zijn.haar reflectievaardigheden, die positief gericht zijn op wat je wil bereiken. Zo leer je jouw professionele competenties beter kennen. Je bespreekt je leervragen/groeipunten met een kleine groep medestudenten. Waarom doe je wat je doet? Wat kan je al goed? Waarin wil je groeien? Je leert om haalbare, onderbouwde, en realistische acties te plannen om doelgericht en zelfgestuurd te groeien in het beroep van leraar.

OLR-Leerdoelen (lijst)

interactie: taal ontwikkelen
formuleert zijn gedachten helder en nauwkeurig
formuleert zijn/haar gedachten helder en nauwkeurig;
Leerbevordering: geschikte inhouden hanteren
kijkt methodisch terug op het eigen handelen en denken vanuit multiperspectiviteit;
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
stelt een persoonlijk actieplan op voor de professionele ontwikkeling;
formuleert op een heldere manier realistische alternatieven die het handelen/denken kunnen bijsturen en past deze toe;
stuurt zijn handelen/denken bij vanuit zijn persoonlijk actieplan;
kijkt methodisch terug op het eigen handelen en denken vanuit multiperspectiviteit;
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
kijkt methodisch terug op het eigen handelen en denken vanuit multiperspectiviteit
kijkt methodisch terug op het eigen handelen en denken vanuit multiperspectiviteit;
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
formuleert op een heldere manier realistische alternatieven die het handelen/denken kunnen bijsturen en past deze toe
stelt een persoonlijk actieplan op voor zijn professionele ontwikkeling
stuurt zijn handelen/denken bij vanuit zijn persoonlijk actieplan
stelt een persoonlijk actieplan op voor de professionele ontwikkeling;
formuleert op een heldere manier realistische alternatieven die het handelen/denken kunnen bijsturen en past deze toe;
stuurt zijn handelen/denken bij vanuit zijn persoonlijk actieplan;
formuleert zijn/haar gedachten helder en nauwkeurig;

Leerinhoud

GRROW-model: waarderen en inspirerend coachen waarbij volgende vaardigheden aan bod zullen komen:

- exploreren

- waarderen

- betrokken confronteren

- uitdagen

- inspireren

- toelaten

- ontspannen

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
DigitapVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Studiewijzer (verplicht)
Documenten op de digitale leeromgeving (verplicht)

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Portfolio100,00Indienen reflectieopdrachten. Voor de evaluatie werken we met gewogen criteria, deze weging vind je terug in de studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Indienen reflectieopdrachten. Voor de evaluatie werken we met gewogen criteria, deze weging vind je terug in de studiewijzer.