Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Leerlingen coachen 332535/2797/2223/1/35
Studiegids

Leerlingen coachen 3

32535/2797/2223/1/35
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Pycke Lies
Andere co-titularis(sen): Vercauteren Lieven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit olod maak je kennis met coöperatieve leerstrategieën zodat je deze bewust kan inzetten om positieve interactie tussen leerlingen te bevorderen.
Je oefent coachingsvaardigheden (GRROW-methodiek: inspirerend en waarderend coachen) zodat je dit kan toepassen op leerlingen.
Daarnaast leer je hoe je leerlingen didactisch alsook in vaardigheden (EF) kan coachen in een structuur van feedup/feedback en feedforward

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
analyseert gedrag van lerenden vanuit verschillende referentiekaders
Interactie: inspirerend coachen
creërt coachingsmomenten in functie van het helder krijgen van de reële actuele behoefte van de lerende
gebruikt coachingsvaardigheden die lerenden ondersteunen in het ontdekken, exploreren en versterken van hun krachten
begeleidt lerenden in oplossingsgericht denken/handelen, door middel van de juiste coachingvaardigheden
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
bevordert kwaliteitsvolle interacties met lerenden en gaat constructief om met het gedrag van lerenden (op gevoelsniveau)

Leerinhoud

- Coöperatieve leerstategieën

- GRROW: waarderend en inspirerend coachen

- Feedup, feedback, feedforward

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Aanbevolen: Waarderend coachen, Jef Clement.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00