Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Diversiteit en onderwijs35346/2797/2223/1/64
Studiegids

Diversiteit en onderwijs

35346/2797/2223/1/64
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
  • Gaststudenten
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket Olympiade
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Diversiteit en onderwijs
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Dierickx Eva, Luyckx Kato
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
vertaalt omgaan met verschillen en gelijkenissen in een werkbare klascontext
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
reflecteert kritisch over de invloed van (persoonlijke en maatschappelijke) vooroordelen en privileges op het eigen handelen
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
(h)erkent de invloed van gelijkenissen en verschillen op het eigen handelen
vergelijkt de algemene visie op inclusie met eigen waarden/normen, privileges en vooroordelen

Studiematerialen (lijst)

Artikels via DigitapVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Onderwijs in een gekleurde samenlevingVerplicht€ 24,90
  • Auteur: Agirdag, O.

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
Semester 2Reflectieopdracht in de examenreeks70,00Examen duurt 120 minuten
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks70,00Examen duurt 120 minuten