Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Ervaringsgericht leren27945/2797/2223/1/48
Studiegids

Ervaringsgericht leren

27945/2797/2223/1/48
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de toegepaste psychologie, trajectschijf 2
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 2de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 3-jarig programma, 3de jaar (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket 4-jarig programma (DAG en AVOND)
  • Keuzepakket AVOND 2de jaar
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 3TP
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 3
  • Keuzepakket AVOND uitdovend 4j deeltraject 4
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Ervaringsgericht leren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Luyckx Kato, Van Giel Elke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 77,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit OLOD werken we rond welbevinden, betrokkenheid en het beter/gerichter kijken naar gedrag van kinderen. Hierbij gebruiken we onder andere concepten en leerinhouden die hun oorsprong vinden in het ervaringsgerichte onderwijs. Zo zullen we focussen op de kwaliteit van het proces van het leren (welbevinden en de betrokkenheid) van de lerenden en hoe we hiervoor als leerkracht het verschil kunnen maken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
formuleert initiatieven om een zo hoog mogelijke betrokkenheid bij alle lerenden te bereiken
formuleert interventies om een zo hoog mogelijk welbevinden bij alle lerenden te bereiken

Leerinhoud

Kennismaking/uitdieping van enkele concepten die hun oorsprong kennen in het ervaringsgericht onderwijs, o.a.:

- welbevinden en betrokkenheid
- een positief klimaat
- leerkrachtstijl
- ...

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Ervaringsgericht werken in het basisonderwijs met 6- tot 12-jarigenVerplicht€ 29,99
 • Auteur: Laevers, F
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Meer informatie: zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Meer informatie: zie studiewijzer.