Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Lerarenlabs A35348/2797/2223/1/35
Studiegids

Lerarenlabs A

35348/2797/2223/1/35
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Lerarenlabs A
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Coertjens Evi, Dieltiens Merel, Le Maire Heidi, Raeymaekers Raf, Smits Femke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het olod 'lerarenlabs A' krijgt de student de kans om zich te verdiepen of te remediëren op vlak van vakinhoud of didactiek. Dit gebeurt in de vorm van zowel (begeleide) zelfstandige verwerking, na self-assessment, als door deelname aan contactmomenten waarbij op een specifiek onderdeel (vakinhoudelijk of -didactisch) centraal staat.

OLR-Leerdoelen (lijst)

interactie: taal ontwikkelen
rapporteert helder en nauwkeurig (over zijn handelen)
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst kennis, vaardigheden en attitudes om zich te verdiepen in leerinhouden
beheerst de inhouden van de gegeven lessen/activiteiten
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
beheerst kennis, vaardigheden en attitudes om zich te verdiepen in leerinhouden
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
stelt een persoonlijk actieplan op voor zijn professionele ontwikkeling

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht in de examenreeks100,00Meer informatie: zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00Meer informatie: zie studiewijzer.