Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Leraar in interactie B35351/2797/2223/1/40
Studiegids

Leraar in interactie B

35351/2797/2223/1/40
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Leraar in interactie B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Mets Boris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel borduren we verder op de leerinhoud van Leraar in Interactie A. We gaan hierbij dieper in op omgaan met meertaligheid, functioneel meertalig leren en taalontwikkelend lesgeven.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
Zet communicatieve vaardigheden in die leiden tot verbinding
interactie: taal ontwikkelen
verzorgt schriftelijke communicatie
zet meertaligheid constructief in
geeft taalontwikkelend les
bevordert kwaliteitsvolle interacties met lerenden (op talig niveau)
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen lerenden

Leerinhoud

Je krijgt kennis en vaardigheden aangereikt over omgaan met anderstalige nieuwkomers.

Je werkt verder aan je eigen mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid.

Je wordt vaardiger in het verbindend communiceren.

Studiematerialen (lijst)

Studiewijzer (beschikbaar via Digitap)Verplicht
Presentaties en cursusmateriaal op DigitapVerplicht
Praktijk en visie: Meertaligheid, een troef!Aanbevolen€ 29,95
  • Auteur: Gielen Sarah

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio30,00Schriftelijke opdracht
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks70,0015' mondeling examen per student
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio30,00Schriftelijke opdracht
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,0015' mondeling examen per student