Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Muzisch werken en leren A35352/2797/2223/1/74
Studiegids

Muzisch werken en leren A

35352/2797/2223/1/74
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Muzisch werken en leren A
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Dieltiens Merel, Rosseel Tom
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Studenten verkennen hun eigen muzische grondhouding. De bouwstenen en werkvormen van de verschillende muzische domeinen worden aangeboden. De studenten verdiepen zich in de creatieve vaardigheden. De studenten bouwen een muzische lesactiviteit op.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: inspirerend coachen
stelt gericht vragen en geeft gerichte impulsen
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
zet muzische competenties/talen doelgericht in om in communicatie te treden
Leerbevordering doelgericht werken
creëert doelgerichte en betekenisvolle lessen vanuit de ervaringen van leerlingen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
vertaalt leerinhouden op maat van de leerlingen
stimuleert creativiteit op cognitief, sociaal, emotioneel en technisch vlak
toont vakinhoudelijke groei
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in

Leerinhoud

Vakdidactiek Muzische Vorming

- visie op muzische vorming

- doelgericht beschouwen

- muzische grondhouding

- muzisch lesconcept

- creativiteitsniveaus

Studiematerialen (lijst)

Handboek Zeppelin, didactiek van muzische vormingVerplicht€ 45,00
  • Auteur: Koen Crul
Zeppelin, didactiek voor MVVerplicht
  • Auteur: Crul K. (2013)
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)65,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Portfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00