Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Samenwerkingen in onderwijs35726/2797/2223/1/83
Studiegids

Samenwerkingen in onderwijs

35726/2797/2223/1/83
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Samenwerkingen in onderwijs
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bisschops Patrick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
faciliteert ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op klas- en schoolniveau
werkt samen met de leerlingen om het onderwijs- en schoolgebeuren vorm te geven
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
reflecteert kritisch over de cultuur en waarden binnen een school
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
doet voorstellen om de kwaliteit van de school als organisatie te verbeteren in functie van de ontwikkeling van de leerling
toetst het beleid van de school af aan een gegeven referentiekader

Leerinhoud

We gaan in dit opleidingsonderdeel:

- in schoolvisies kijken wat er rond participatie in staat of waar ze open voor staan

- literatuurstudie doen rond ouderparticipatie

- gericht leren kijken hoe ouderparticipatie/-betrokkenheid verloopt in een school a.d.h.v. een interview/voorstelling/resultaten

- het ROK-kader (onderwijsinspectie) leren kennen en toepassen (binnen participatie)

- een inspectieverslag bestuderen en sterktes/zwaktes er uit leren halen.

- inspiratie opdoen in scholen die sterk inzetten op participatie

- voorstellen bedenken en formuleren naar scholen.

- een actieplan leren opstellen, voorstellen en uitwerken (op klas- en op schoolniveau) o.b.v. participatie.

Studiematerialen (lijst)

Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00