Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Professioneel ontwikkelen 2 profiel C32722/2797/2223/1/88
Studiegids

Professioneel ontwikkelen 2 profiel C

32722/2797/2223/1/88
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Professioneel ontwikkelen 2 profiel C
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Adriaensen Heidi, Bisschops Patrick, Caluwaerts Dirk, Coertjens Evi, Delarue Annelies, Francken Peter, Hapers Sven, Landuyt Tim, Le Maire Heidi, Raeymaekers Raf, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel werk je aan je professionele ontwikkeling als leraar. Je leert stilstaan bij je eigen handelen aan de hand van verschillende reflectiemodellen. Zo leer je jouw professionele competenties beter kennen. Je bespreekt je leervragen/groeipunten met een kleine groep medestudenten. Waarom doe je wat je doet? Wat kan je al goed? Waarin wil je groeien? Je leert om haalbare, onderbouwde, en realistische acties te plannen om doelgericht en zelfgestuurd te groeien in het beroep van leraar.

OLR-Leerdoelen (lijst)

interactie: taal ontwikkelen
formuleert zijn/haar gedachten helder en nauwkeurig;
Leerbevordering: geschikte inhouden hanteren
kijkt methodisch terug op het eigen handelen en denken vanuit multiperspectiviteit;
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
stelt een persoonlijk actieplan op voor de professionele ontwikkeling;
formuleert op een heldere manier realistische alternatieven die het handelen/denken kunnen bijsturen en past deze toe;
stuurt het handelen/denken bij vanuit zijn persoonlijk actieplan
kijkt methodisch terug op het eigen handelen en denken vanuit multiperspectiviteit;
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
kijkt methodisch terug op het eigen handelen en denken vanuit multiperspectiviteit;
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
stelt een persoonlijk actieplan op voor de professionele ontwikkeling;
formuleert op een heldere manier realistische alternatieven die het handelen/denken kunnen bijsturen en past deze toe;
stuurt het handelen/denken bij vanuit zijn persoonlijk actieplan
formuleert zijn/haar gedachten helder en nauwkeurig;

Leerinhoud

Studiewijzer (verplicht).
Documenten op de digitale leeromgeving (verplicht).

70% aanwezigheid is verplicht. Afwezigheid moet gewettigd zijn. Bij gewettigde afwezigheid is een vervangtaak mogelijk.
Bij onwettige afwezigheden die meer dan 30% bedragen kan de student niet deelnemen aan de evaluatie.

Studiematerialen (lijst)

Portfolio via de digitale leeromgevingVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht100,00Projectopdracht (supervisie, professioneel handelen, (reflectie)opdracht).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Projectopdracht (supervisie, professioneel handelen, (reflectie)opdracht).