Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Uit de startblokken profiel C35428/2797/2223/1/39
Studiegids

Uit de startblokken profiel C

35428/2797/2223/1/39
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Uit de startblokken profiel C
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Adriaensen Heidi, Bisschops Patrick, Delarue Annelies, Landuyt Tim, Le Maire Heidi, Leyssens Sofie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

We maken je in 'Uit de startblokken' wegwijs in onze digitale leeromgeving en het werken met portfolio's. Wij bekijken samen met de studenten de te bewandelen digitale weg van uurroosters in Webuntis, cursussen op Digitap en de mogelijkheden van Panopto.

Verder leren we om te reflecteren om denken en handelen te kunnen bijsturen en op die manier onze creativiteit te laten groeien. We bekijken ook de verwachtingen naar een startende leraar toe.


Kortom we leggen de focus op competenties die niet alleen belangrijk zijn om sterk te starten in een opleiding, maar die van jou een sterke startbekwame leven lang lerende leerkracht maken.
Je vat je groei samen in een portfolio waarin je je eerste persoonlijke groeipunten formuleert die je op korte of lange termijn wenst te verwerven. Het portfolio fungeert dan ook als een instrument om je persoonlijk leerproces te documenteren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

interactie: taal ontwikkelen
formuleert, met ondersteuning van de supervisie/intervisebegeleider, gedachten helder en nauwkeurig
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
stuurt het handelen/denken bij vanuit het persoonlijk actieplan
stuurt, met ondersteuning van de supervisie/intervisiebegeleider, het handelen/denken bij vanuit een persoonlijk actieplan

Leerinhoud

Uit de startblokken staat stil bij dat wat je als student nodig hebt om sterk te starten in je opleiding. We staan stil bij wat jij nodig hebt om
-reflectie mogelijk te maken, 
-je denken en handelen bij te sturen
-je creativiteit te ontwikkelen
Kortom we leggen de focus op competenties die niet alleen belangrijk zijn om sterk te starten in een opleiding, maar die van jou een sterke startbekwame leven lang lerende leerkracht maken. 
Je vat je groei samen in een portfolio waarin je je eerste persoonlijke groeipunten formuleert die je op korte of lange termijn wenst te verwerven. Het portfolio fungeert dan ook als een instrument om je persoonlijk leerproces te documenteren. Daarnaast leren we je reflecteren over je functioneren als leerkracht.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00projectopdracht (supervisie, professioneel handelen, (reflectie)opdracht).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00projectopdracht (supervisie, professioneel handelen, (reflectie)opdracht).