Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek Frans A35430/2797/2223/1/10
Studiegids

Vakdidactiek Frans A

35430/2797/2223/1/10
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
  Keuzeoptie:
  • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  Keuzepakket:
  • Professionele uitdieping 6
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bisschops Patrick, Le Maire Heidi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester) of 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De studenten leren tijdens de contactmomenten en vanuit de cursus wat functioneel, geïntegreerd lesgeven inhoudt. We zetten in op een communicatieve aanpak van kennis en leggen de focus op mondelinge taalvaardigheid.

Tijdens de contactmomenten is er ruimte om te kopiëren, te oefenen en te discussiëren. We kijken ook kritisch naar elkaars werk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: inspirerend coachen
stelt gericht vragen en geeft gerichte impulsen
interactie: taal ontwikkelen
instrueert helder, eenduidig en doelgericht, afgestemd op de doelgroep
Leerbevordering beginsituatie bepalen
gaat om met een dynamische beginsituatie
Leerbevordering doelgericht werken
creƫert doelgerichte en betekenisvolle lessen vanuit de ervaringen van leerlingen
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
analyseert kritisch leerplannen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen
vertaalt leerinhouden op maat van de leerlingen
toont vakinhoudelijke groei
Leerbevordering: talentgericht differentiƫren
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen

Leerinhoud

Volgende onderwerpen komen aan bod:

- vreemde talendidactiek

- ET/LPD Frans

- verschil taalsensibilisering/taalinitiatie/formeel taalonderwijs

- leerplan gericht lesgeven met focus op woordenschat/grammaire 

- focus op mondelinge taalvaardigheid


Studiematerialen (lijst)

Digitale leeromgeving OFVerplicht
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets in de examenreeks50,00Mondeling examen 15min per student
Semester 2Vaardigheidstoets in de examenreeks50,00Uitwerken lesvoorbereiding (schriftelijk - sjabloon)+ reflectie vakinhoudelijke groei (schriftelijk - sjabloon)
Deze opdrachten maakt de student als taak en wordt ingediend via Digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Uitwerken lesvoorbereiding (schriftelijk - sjabloon)+ reflectie vakinhoudelijke groei (schriftelijk - sjabloon)
Deze opdrachten maakt de student als taak en wordt ingediend via Digitap.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Mondeling examen 15min per student