Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek lichamelijke opvoeding35431/2797/2223/1/44
Studiegids

Vakdidactiek lichamelijke opvoeding

35431/2797/2223/1/44
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Vakdidactiek lichamelijke opvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Cools Casper
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Met deze cursus willen we de leerkracht van morgen de nodige handvatten aanreiken om op een speelse, verantwoorde en educatieve manier bewegingsopvoeding te geven en dus kinderen enerzijds te leren te bewegen alsook ze spelenderwijs te laten leren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen
vertaalt leerinhouden op maat van de leerlingen
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
selecteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de beginsituatie, de leerinhoud en de te bereiken doelen
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in
voorziet een gedifferentieerd aanbod dat uitdaging biedt aan alle leerlingen

Leerinhoud

* didactiek lichamelijke opvoeding (incl. jargon/vaktaal) om een gevarieerd lessenpakket op te stellen

* kennismaking met de leerlijnen van de algemene bewegingsvaardigheden

* Bewegingskansen schoolbreed zien.

* Inzicht verwerven in de (psycho)motorische en lichamelijke ontwikkeling van het kind.

* opstellingen kiezen op niveau van de doelgroep ( met bijbehorende differentiatie) rekeninghoudende met hoge actieve leertijd en veilige leeromgeving

*Kennis maken met een breed gamma aan bewegingsgerelateerde topics.

OPGELET: Tijdens dit lessenpakket wordt er van uitgegaan dat je de eindtermen lichamelijke opvoeding van de lagere school beheerst.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Lichamelijke opvoedingVerplicht
Cursus via DigitapVerplicht
http://onderwijs.vlaanderen.be/leerplannenVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges3,00 uren
Practicum en/of oefeningen9,00 uren
Werktijd buiten de contacturen61,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00Examen (theorie + inzichten uit de praktijk/digitaal).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Examen (theorie + inzichten uit de praktijk/digitaal).