Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek wiskunde A35437/2797/2223/1/54
Studiegids

Vakdidactiek wiskunde A

35437/2797/2223/1/54
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Hapers Sven, Janssen Roel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: inspirerend coachen
stelt gericht vragen en geeft gerichte impulsen
Leerbevordering doelgericht werken
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
Creëert doelgerichte en betekenisvolle lessen vanuit de ervaring van leerlingen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen
vertaalt leerinhouden op maat van de leerlingen
toont vakinhoudelijke groei
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in

Leerinhoud

Wiskunde inhoudelijk:

- Getallen & bewerkingen: het decimale & Romeinse talstelsel, breuken, percenten, kommagetallen, delers en veelvouden, volgorde van bewerkingen, hoofdrekenen, cijferen, ...
- Meten: lengte-, oppervlakte-, volume- en inhoudsmaten, gewicht, schaal, snelheid, meten van hoeken, …
- Meetkunde: vormleer, meetkundige relaties, …
- Toepassingen: gemiddelde, mediaan, percentberekening, ongelijke verdeling, problemen oplossen met behulp van verhoudingstabel, ...

Didactiek wiskunde:
- Lessen wiskunde ontwerpen volgens het CSA-model (Concreet - Schematisch - Abstract) en de trapsgewijze leertheorie van Galperin.
- Wiskundige methodes kritisch evalueren
- Leerinhouden wiskunde verduidelijken met behulp van concrete leermaterialen.
- Wiskundige schema's en modellen opbouwen en gebruiken, waaronder het rechthoek- en taartmodel, de verhoudingstabel, pijlenschema's, ...
- Initiatie in de verschillende leerplannen van wiskunde.

Bijkomende informatie vind je in de studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Wiskunde = Wijs!Verplicht€ 46,00
  • Auteur: Maaike Bronselaer, Jenne De Gendt, Karen De Maesschalck, Femke Smits, Sara Van den Bulcke, ...
Digitale leeromgevingVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitaal examen: 120 min. (open boek - analoge bronnen)
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Digitaal examen: 120 min. (open boek - analoge bronnen)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Digitaal examen: 120 min. (open boek - analoge bronnen)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00Digitaal examen: 120 min. (open boek - analoge bronnen)