Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Wegwijs in de samenleving32720/2797/2223/1/20
Studiegids

Wegwijs in de samenleving

32720/2797/2223/1/20
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Wegwijs in de samenleving
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Binon Sam, Raeymaekers Raf
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel staan evoluties in de samenleving centraal. We analyseren de relatie tussen onderwijs, het leraarschap en de samenleving dus in een tijdsperspectief (met tijdsprongen naar verleden en toekomst). Een aantal evoluties wordt geselecteerd en komt aan bod. Studenten leren kritisch kijken naar veranderingen, er zowel kansen van zien als mogelijke bedreigingen, leren open staan voor de complexiteit en meerduidigheid, en zullen oplossingsgericht nadenken over hoe ze als leraar met deze veranderingen omgaan, drempels kunnen verlagen, alternatieven kunnen creëren en hiervoor multidisciplinair samenwerken. De werkcolleges worden georganiseerd in gemengde KO/LO-groepen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
werkt samen met sociale partners om sociale rechtvaardigheid te bevorderen
interactie: taal ontwikkelen
handelt mediawijs in een steeds veranderende digitale communicatiewereld
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
licht toe op welke manier maatschappelijke veranderingen de rol van leraar beïnvloeden
beschrijft wat onderwijs kan betekenen binnen de samenleving vanuit verschillende waarden- en normenkaders;

Leerinhoud

  • maatschappelijke evoluties zoals bv. vervrouwelijking van het lerarenberoep, digitalisering van de communicatie, toenemende labeling van kinderen, economische en wetenschappelijke ontwikkelingen...
  • debat over individuele vs. collectieve verantwoordelijkheid en de nuances in dit debat
  • uitsluitingsmechanismes herkennen
  • multidisciplinair samenwerken met externe partners
  • relatie onderwijs-maatschappij
  • kritisch denken
  • denkfouten herkennen

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets in de examenreeks100,00werkstuk met reflectie over een bepaald maatschappelijk thema
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00werkstuk met reflectie over een bepaald maatschappelijk thema