Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek Frans B35441/2797/2223/1/93
Studiegids

Vakdidactiek Frans B

35441/2797/2223/1/93
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
    Keuzepakket:
    • Vakdidactische uitdieping
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bisschops Patrick, Le Maire Heidi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

We oefenen op het geven van functionele lessen Frans en het versterken van de vakinhoudelijke kennis. Tijdens de contactmomenten versterken we onze vakinhoudelijke kennis zowel wat betreft Frans als wat de leerplannen betreft. De studenten tonen in een portfolio aan hoe ze geoefend hebben op het vakinhoudelijke zowel op vlak van kennis van het Frans als het didactische aspect.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: inspirerend coachen
stelt gericht vragen en geeft gerichte impulsen
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
voorziet een gedifferentieerd aanbod dat uitdaging biedt aan alle leerlingen
toont vakdidactische groei

Leerinhoud

Elementen van een functionele les (MVT didactiek) kunnen verduidelijken en toepassen

Spelend leren inzetten

Vakinhoudelijke kennis verbeteren

Studiematerialen (lijst)

Digitale leeromgeving OFVerplicht
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00Leerlingen tonen in een portfolio hun didactische groei aan.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Leerlingen tonen in een portfolio hun didactische groei aan.