Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Prof-i-leren 6 internationaal inleefproject26430/2864/2223/1/61
Studiegids

Prof-i-leren 6 internationaal inleefproject

26430/2864/2223/1/61
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
In andere opleidingen:
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Internationaal inleefproject
 • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Internationaal inleefproject 4
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Internationaal inleefproject
 • Educatieve bachelor in het lager onderwijs als Internationaal inleefproject 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Hargreaves Stephen
Andere co-titularis(sen): Aerts Annelies, Bisschops Patrick, Christiaens Maja, Correwyn Annemieke, Saey Mark, Steeman Greet, Van der Kuylen Dennis, Van Doren Liesbeth, Van Elsacker Annick, Willems Marc
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 800,00

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 aardrijkskunde OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 biologie OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 burotica OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 economie OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Engels OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Frans OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 fysica OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 geschiedenis OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Nederlands OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 NCZ OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 wiskunde OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 LO OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 BR OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 MO OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 PKV muziek OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 bouw OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 elektriciteit OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 hout OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 mechanica OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 mode OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 techniek OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + intervisie 3+4 gezondheidsopvoeding OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 PKV cultuur OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 PAV OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Islamitische godsdienst.

Onderwijsorganisatie (tekst)

De studiewijzer brengt het opleidingsonderdeel verder in kaart en biedt houvast om het studiemateriaal te verwerken en de beoogde leerdoelen te verwerven. De studiewijzer is te raadplegen via de digitale leeromgeving.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
werkt constructief samen aan een projectopdracht
Interactie: diversiteit hanteren
gaat gepast in dialoog met alle betrokkenen
Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt de gepaste taal bij schriftelijke en mondelinge communicatie
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
geeft duidelijk aan wat hij nodig heeft om de opdracht te kunnen volbrengen
reflecteert kritisch over het proces en product en stuurt zichzelf bij waar nodig
integreert, vanuit internationaal perspectief, verschillende elementen in zijn denken en visieontwikkeling
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
gaat op zoek naar vernieuwende ontwikkelingen, rekening houdend met de internationale context, en geeft aan hoe hij deze in de eigen praktijk kan integreren
zet de aangeboden, internationale, mogelijkheden in bij het uitwerken en uitvoeren van de projectopdracht
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
bereidt zich passend voor
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
past de planning aan rekening houdend met de context en eigen mogelijkheden

Leerinhoud

Studenten bereiden hun internationaal inleefproject in (deel)groepen voor; taakverdeling, opbouw, uitwerking. Ter plaatse nemen studenten contact op met scholen en/of plaatselijke opleidingscentra (verbonden aan het eigen vakgebied). De bedoeling van deze contactopname is meer inzicht te verwerven in de werking van deze organisaties (en deze te vergelijken met de werking van Vlaamse opleidingssystemen). De activiteiten worden geplaatst in het perspectief van culturele, maatschappelijke en/of sportieve aspecten van de bezochte locatie. Hierbij dienen de studenten zich te kunnen uitdrukken in een andere taal (Engels, Frans, …).

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen65,00 uren
 • Omschrijving: Tussen 200€ en 800€, afhankelijk van de vakkencombinatie
  Prijzen kunnen variëren in functie van de groepssamenstelling.
  De kostprijs van deze residentiële stage wordt bepaald aan de hand van het aantal ingeschreven deelnemers.
  De kostprijs van de begeleidende lectoren wordt doorgerekend aan de deelnemende studenten.
Werktijd buiten de contacturen10,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht100,00met afsluitende presentatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)