Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Prof-i-leren 6 afstudeerproject26429/2864/2223/1/27
Studiegids

Prof-i-leren 6 afstudeerproject

26429/2864/2223/1/27
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend)
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Hargreaves Stephen
Andere co-titularis(sen): Adam Natacha, Barasso Jessy, Beine Ann, Bisschops Patrick, Bulckens Ingeborg, Caelen Deeviet, Christiaens Maja, Clerckx Joeri, Colman Vicky, Decru Bart, El Meziani Mourad, Gadeyne Judith, Geens Leen, Hancké Tom, Heyrman Rita, Janssen Monique, Meskens Ad, Plaetinck Silke, Saey Mark, Seghers Annemie, Smout Stef, Sychold Nina, Van Doren Liesbeth, Van Elsacker Annick, Van Oers Fran, Van Puymbroeck Linda, Verhoeven Lore, Vertongen Marjo, Vervoort Raf, Vervoort Thierry, Vollebregt Joos, Weemaes Thomas, Wolfs Elisabeth
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar) of 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

(simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 aardrijkskunde OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 biologie OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 bouw OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 BR OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 burotica OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 economie OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 elektriciteit OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 Engels OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 Frans OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 fysica OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 geschiedenis OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 hout OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 LO OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 mechanica OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 MO OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 mode OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 NCZ OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 Nederlands OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 PKV muziek OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 techniek OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + intervisie 5+6 gezondheidsopvoeding OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 wiskunde OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 PAV OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + intervisie 5+6 bedrijfsorganisatie) EN (simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 aardrijkskunde OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 biologie OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 bouw OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 BR OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 burotica OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 economie OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 elektriciteit OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 Engels OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 Frans OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 fysica OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 geschiedenis OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 hout OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 LO OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 mechanica OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 MO OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 mode OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 Nederlands OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 NCZ OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 PKV muziek OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 techniek OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + intervisie 5+6 gezondheidsopvoeding OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 wiskunde) OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 aardrijkskunde OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 biologie OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 bouw OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 BR OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 burotica OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 economie OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 elektriciteit OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 Engels OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 Frans OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 fysica OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 geschiedenis OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 hout OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 LO OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 mechanica OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 MO OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 mode OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 NCZ OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 Nederlands OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 PKV muziek OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 techniek OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + intervisie 5+6 gezondheidsopvoeding OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 wiskunde OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 PAV OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + intervisie 5+6 bedrijfsorganisatie.

Onderwijsorganisatie (tekst)

De studiewijzer brengt het opleidingsonderdeel verder in kaart en biedt houvast om het studiemateriaal te verwerken en de beoogde leerdoelen te verwerven. De studiewijzer is te raadplegen op de elektronische leeromgeving Blackboard.

Begincompetenties (tekst)

.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
integreert diversiteit in het totale onderwijsleerproces
Interactie: taal ontwikkelen
beschrijft op een gestructureerde manier een uitgevoerd onderzoeksproject in een professioneel register
hanteert een correcte, duidelijke taal
presenteert het afstudeerproject op een creatieve manier op de onderwijsmarkt
presenteert het portfolio in een duidelijke, overzichtelijke vorm
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
raadpleegt (internationale) literatuur in functie van de onderzoeksvraag in het afstudeerproject (met vermelding van de referenties volgens APA-norm)
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
is zich bewust van, verwoordt eigen kwaliteiten en oe deze kunnen ingezet worden om zich als leerkracht te profileren
is zich bewust van, verwoordt eigen werkpunten en hoe deze kunnen aangepakt worden om te groeien in de eigen leer-kracht
kan de eigen groei doorheen de opleiding kernachtig weergeven en denkt daarbij creatief
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
analyseert, verwerkt en trekt conclusies uit kwantitatieve en kwalitatieve datagegevens in het afstudeerproject
beschrijft op een gestructureerde manier een uitgevoerd onderzoeksproject in een professioneel register
raadpleegt (internationale) literatuur in functie van de onderzoeksvraag in het afstudeerproject (met vermelding van de referenties volgens APA-norm)
selecteert en ontwikkelt een geschikte onderzoeksmethodiek (kwalitatief / kwantitatief / mixed) in functie van de onderzoeksvraag
visualiseert een kwantitatief / kwalitatief onderzoek met behulp van digitale middelen
ontwerpt na onderzoek materiaal ter ondersteuning van de praktijksituatie, waarbij de ontworpen materialen voldoen aan gangbare professionele eisen (didactisch doordacht, met zorg voor materialen, leerdoel gericht, aansluitend bij actuele ontwikkelingen in onderwijs, ...)
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan in het afstudeerproject alle onderzoeksactiviteiten van het praktijkonderzoek correct uitvoeren
kan zichzelf bijsturen aan de hand van de kernkwadrant
ontwikkelt een onderzoeksplan voor het afstudeerproject in functie van een probleemstelling en correct geformuleerde onderzoeks(deel)vragen
voert efficiënt projectmanagement uit

Leerinhoud

De leerlijn Prof-i-leren richt zich vooral op de competentiedomeinen Zelfontwikkeling (o.a. Reflecteren, Creatief denken en zijn, Onderzoekend handelen) en Interactie (o.a. Omgaan met diversiteit, Taal ondersteunen, Authentiek communiceren). Prof-i-leren 6 afstudeerproject brengt alle kennis, vaardigheden en attitudes van de lerarenopleiding samen in een praktijkonderzoek dat zo een geïntegreerde aftoetsing van de KVA's beoogt  Ze omvat de thema’s onderzoek, taal (wereld)burgerschap. Deze thema's worden geïntegreerd verwerkt.

In Profileren 6 is het de bedoeling dat je je profileert. Dit semester ligt de klemtoon op de realisatie van je afstudeerproject (onderzoek). In functie daarvan ga je op zoek naar relevante externe organisaties en bespreekt ze kritisch. Je verlegt de grenzen van de schoolcontext en legt verbanden met de maatschappelijke realiteit en actuele vragen. Je selecteert een organisatie die je daadwerkelijk bezoekt en rapporteert haar bijdrage tot jouw onderzoeksvraag. Je legt het zoekproces en het resultaat daarvan vast. Kritisch denken, onderzoekend, competent en innovatief handelen staan centraal. Het reflectief vermogen stuurt excellent handelen aan.

Studiematerialen (lijst)

Cursus EindprojectVerplicht€ 5,00
  • Auteur: Lectorenteam
Cursus Portfolio beginnende leerkracht 6Verplicht
  • Auteur: Lectorenteam
StudiewijzerVerplicht
Handboek Praktijkonderzoek in de schoolVerplicht€ 32,50
  • Auteur: Donk, C. van der & Lanen, B.
Handboek Schrijven van verslag tot eindwerk - do's & don'tsAanbevolen€ 30,00
  • Auteur: Pollefliet L.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen138,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Onderzoeksopdracht60,00Scriptie en presentatie - mondeling examen 20min/student via presentatiebeurs
Semester 2Reflectieopdracht in de examenreeks40,00Portfolio en presentatie - mondeling examen 20min/student via presentatiebeurs
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht60,00Scriptie en presentatie - mondeling examen + inleveren afstudeeropdracht 20min/student (presentatie afstudeerproject + portfolio)
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks40,00Portfolio en presentatie - mondeling examen + inleveren afstudeeropdracht 20min/student (presentatie afstudeerproject + portfolio)

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor een deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.