Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
LO vakdidactiek II36781/2864/2223/1/79
Studiegids

LO vakdidactiek II

36781/2864/2223/1/79
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Lichamelijke Opvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Puymbroeck Linda
Andere co-titularis(sen): Clerckx Joeri, Plaetinck Silke, Sychold Nina, Taets An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2023 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Algemene didactiek I OF simultaan te volgen met Algemene didactiek I.

Begincompetenties (tekst)

Zie algemene toelatingsvoorwaarden

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
Zet de correcte (vak)didactiek in voor het onderwijsvak, met oog voor de verschillende elementen van hedendaagse didactische modellen, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: doelgericht werken
Ontwerpt effectieve lessen door leerstrategieën zoals herhaling, variatie in oefenmateriaal, afbouw in ondersteuning gericht in te zetten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Ontwerpt effectieve lessen door doelgericht lesstructuren en didactische principes in te zetten (zorgbrede lessen, ADD, ...), voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Gaat vaardig om met eindtermen, leerplannen van verschillende onderwijsverstrekkers en lesdoelen, op samenhangende wijze, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beoordeelt (les)materialen vanuit een aangereikt referentiekader, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Selecteert en stemt de leerinhouden af op de te bereiken doelen en de beginsituatie van de groep, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Creëert een rijke leeromgeving die ontdekkend en actief leren bevordert in functie van de diverse noden, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Kiest en hanteert geschikte groeperingsvormen, afgestemd op de te bereiken doelen, de beginsituatie en de aangereikte leerinhouden voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud of de onderwijscontext

Leerinhoud

Vakdidactiek bereidt je voor om les te geven in het werkveld. Het is een combinatie van theorie - praktijk - micro-teaching. Volgende thema's komen aan bod:

- Visie op het vak

- Werken met een leerplan  

- Lesvoorbereiding: van voorbereiding tot uitvoering

- Organisatie en management

- Leerstofopbouw

- Fouten herkennen en remediëren

- Touwtjes in handen

- Werken in groepen

Studiematerialen (lijst)

digitale leeromgeving lesmateriaalVerplicht
cursus in digitale leeromgevingVerplicht
  • Auteur: /
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges13,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen69,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00
Semester 2Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00De vaardigheidstoetsen waarvoor de student minstens 50% heeft behaald moeten niet hernomen worden
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00De vaardigheidstoetsen waarvoor de student minstens 50% heeft behaald moeten niet hernomen worden

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.