Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
LO 5 toegepaste didactiek26404/2864/2223/1/50
Studiegids

LO 5 toegepaste didactiek

26404/2864/2223/1/50
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Lichamelijke Opvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Sychold Nina
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Leerdoelen van LO3 toegepaste didactiek

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
Leerbevordering: doelgericht werken
kan leerlijnen uittekenen van de verschillende bewegingsactiviteiten van kleuter tot 2de graad secundair
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan een jaarvorderingsplan uitwerken
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen implementeren, in functie van de aanwezige diversiteit en in functie van differentiatie
kan differentiërend werken, in functie van de aanwezige diversiteit in de klas
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
verdiept zich in nieuwe of onvoldoende gekende bewegings gerelateerde domeinen
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan als vakgroep jaarplannen opstellen en op elkaar afstemmen
kan de administratieve verplichtingen van een leerkracht weergeven
kan een jaarvorderingsplan uitwerken
kan de administratieve verplichtingen van een leerkracht LO uitvoeren

Leerinhoud

Wat komt aan bod :

- leerlijnen verschillende bewegingsdisciplines

- analyseren leerplannen

- jaarplan LO opstellen (basis - secundair)

- vakgroepwerking

- M-decreet - buitengewoon onderwijs en LO

- levenslang leren

Studiematerialen (lijst)

Cursus LO 5 toegepaste didactiekVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Leerplannen GO! (http://pro.g-o.be/pedagogische-begeleiding/basisonderwijs/leerplannen-basisonderwijs)Verplicht
  • Auteur: www.gemeenschapsonderwijs.be
Leerplannen OVSGVerplicht
  • Auteur: www.ovsg.be
Leerplannen VSKOVerplicht
  • Auteur: www.vsko.be

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00mondeling 20 min per student
Semester 1Projectopdracht50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00mondeling 20 min per student
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00