Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 LO26451/2864/2223/1/96
Studiegids

Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 LO

26451/2864/2223/1/96
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Lichamelijke Opvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Plaetinck Silke
Andere co-titularis(sen): Beine Ann, Bisschops Patrick, Clerckx Joeri, Decru Bart, Duchatelet Lisa, Geens Leen, Hancké Tom, Laurent Marleen, Rymen Tine, Saey Mark, Sychold Nina, Taets An, Timmermans Annie, Van der Kuylen Dennis, Van Doren Liesbeth, Van Puymbroeck Linda, Vermeiren Kristel, Vervoort Raf, Weemaes Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar) of 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 LO EN geslaagd of getolereerd voor LO 3 toegepaste didactiek EN geslaagd of getolereerd voor LO 3 sporttechniek collectieve sporten en dans EN geslaagd of getolereerd voor LO 3 bewegingswetenschappen, biomechanica en trainingsleer EN geslaagd of getolereerd voor LO 4 toegepaste didactiek EN geslaagd of getolereerd voor LO 4 sporttechniek individuele sporten en verdediging EN simultaan te volgen met Prof-i-leren 6 afstudeerproject EN (simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 aardrijkskunde OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 biologie OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 bouw OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 BR OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 burotica OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 economie OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 elektriciteit OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 Engels OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 Frans OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 fysica OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 geschiedenis OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 hout OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 mechanica OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 MO OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 mode OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 NCZ OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 PKV cultuur OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 Nederlands OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 techniek OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + intervisie 5+6 gezondheidsopvoeding OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 wiskunde OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 Islamitische godsdienst OF simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + intervisie 5+6 bedrijfsorganisatie).

Begincompetenties (tekst)

De eindcompetenties van de opleidingsonderdelen die in de volgtijdelijkheid van dit opleidingsonderdeel vermeld zijn, dienen bereikt te zijn.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
Engageert zich t.o.v. de stageplaats
Interactie: de klas managen
Past leiderschapsstijl aan in functie van de situatie
Interactie: diversiteit hanteren
stimuleert diversiteit als meerwaarde
Interactie: inspirerend coachen
Stelt gerichte vragen en geeft gerichte feedback aan medestudenten i.f.v collegiale consultatie (intervisie)
Past de GRROW-methodiek toe om leervragen om te zetten in constructieve actie (intervisie)
Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
past onderwijs gedrag aan de grootstedelijke context aan
Interactie: taal ontwikkelen
Stimuleert tijdens de lespraktijk de taalontwikkeling van leerlingen/deelnemers
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
neemt initiatief om de groepssfeer te verbeteren
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
brengt leerinhouden in verband met maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen indien dit van toepassing is voor de aard van het opleidingsvak
leerbevordering: de beginsituatie bepalen
informeert zich over de (school)setting en de invloed ervan op de beginsituatie
Leerbevordering: doelgericht werken
stelt doelen voor een langere termijn op, gebaseerd op het vooropgestelde jaarplan
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
komt tot concrete en objectieve beoordeling op basis van vorderingen en prestaties
Voert zelfstandig evaluatie uit
Bereidt valide observatie- en evaluatie-instrumenten voor met adequate antwoordsleutels
Voorziet na evaluatie constructieve feedback
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
schept een leerbevorderend klimaat in functie van de noden van een diversiteit aan leerlingen
Creëert een leeromgeving die ontdekkend en actief leren bevordert
Speelt didactisch correct in op onverwachte omstandigheden
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Gaat kritisch om met feedback van medestudenten en lectoren, destilleert hieruit wat eigen groei bevordert (intervisie)
Plaatst zichzelf binnen het profiel van beginnende lesgever en omschrijft zijn groei en visie op het beroep (intervisie)
Bezit het vermogen tot kritische reflectie en integreert voortdurend feedback in het eigen handelen
Stelt het eigen handelen ter discussie stellen en stuurt bij (intervisie)
maakt innerlijke belevingen duidelijk, rekening houdend met de eigen behoeften en de kwetsbaarheid van de anderen (intervisie)
Leeft zich in in verschillende standpunten (intervisie)
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
beheert administratieve taken
Formuleert persoonlijke groeipunten en vertaalt deze in een plan van aanpak. (intervisie)
onderzoekt nieuwe problemen vanuit verschillende gezichtspunten
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
beheert administratieve taken

Leerinhoud

Langere lesgeefperiode zelf plannen, lesgeven gedurende een langere periode Zelfstandig reflecteren en stilaan leerproces zelf sturen 2 periodes : 1 in het basisonderwijs, 1 in het secundair onderwijs Evolutie naar zelfstandige stage

intervisiesessies: zie rooster

Intervisie: (5) UDL in praktijk; (6) Ik, als beginnend leerkracht

Studiematerialen (lijst)

Cursus Intervisie 5Verplicht€ 5,00
Cursus Intervisie 6Verplicht€ 5,00
Stagecursus Begeleide Beroepspraktijk 5+6 met in bijlage het Stagereglement departement Onderwijs & TrainingVerplicht
Digitale leeromgeving: cursus Begeleide beroepspraktijk 5 + 6Verplicht
Digitale leeromgeving: cursus Intervisie 5+6Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren20,00 uren
 • Opmerking: verplichte aanwezigheid
Werkplekleren en/of stage250,00 uren
 • Opmerking: Verplichte aanwezigheid.
  Vervoer zelf te voorzien en voor eigen rekening.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio10,00Permanent uitgesteld.
Bij gewettigde afwezigheid worden er inhaalopdrachten voorzien (zie richtlijnen in cursus intervisie).
Niet herneembaar in tweede examenperiode.
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context90,00Afwezigheid: zie 'stagereglement Departement Onderwijs en training'
Niet herneembaar in tweede examenperiode.