Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
BR 5 keuze training en coaching26381/2864/2223/1/44
Studiegids

BR 5 keuze training en coaching

26381/2864/2223/1/44
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Bewegingsrecreatie
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3de Bachelor bewegingsrecreatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Decru Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan onderzoek ivm recente evoluties in trainingsmethodiek en sportvoeding opzoeken en vertalen in concrete aanbevelingen
kan de belangrijkste aspecten van de mentale begeleiding van jeugdsporters benoemen en toepassen
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kan de structuur en groepsdynamiek van een sportteam onderzoeken en kritisch bespreken

Leerinhoud

Sportpsychologie:

 

De toekomstige trainer/coach moeten kennis hebben van de belangrijkste psychologische processen die het trainen en presteren van hun atleten/spelers beïnvloeden. Iedere competitiesporter wordt vroeg of laat geconfronteerd met twijfels over al dan niet verder doen, angst en onzekerheid over zijn vaardigheid, psychologische voorbereiding van een wedstrijd, agressie van een tegenstrever of publiek, aanzet tot het gebruik van doping en/of drugs, problemen in de interactie binnen een team, het verwerken van een blessure, enz. Het is de taak van de trainer/coach om de atleet voor te bereiden op en/of te begeleiden doorheen deze situaties. De trainer/coach moet dus minimaal kennis hebben van deze situaties, hun aard en gevolgen, en de mogelijkheden om er mee om te gaan.

Inhouden:

* De start van de loopbaan en het al dan niet volharden in de sport
- talentdetectie
- trainingspersistentie en drop-out
- betrokkenheid van volwassenen in de jeugdsport
- vroegtijdig sportengagement


* Motivatie, arousal en hun relatie tot presteren
- motivatie
- motivatie en presteren
- arousal
- arousal en presteren


* Spanning en angsten in de sport 
- angst
- stress
- het meten en vaststellen van symptomen van angst en stress
- omgaan met …

* Groepsdynamica en de ontwikkeling van sportteams
- groepsdynamica
- groepsdynamica in de praktijk
- de verhouding ts ind presteren en presteren in team
- communicatie binnen een team

Verder wordt de student geacht de verworven kennis van de OLOD's 'BR 3 _ training & coaching' en 'BR5 _ keuze training & coaching' toe te passen in de praktijk aan de hand van een projectopdracht.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Training en coaching 5Verplicht€ 2,00
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen37,00 uren
Werktijd buiten de contacturen30,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Schriftelijk _ 60'
Semester 1Projectopdracht40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Schriftelijk _ 60'
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00