Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
BR 5 keuze fitness en gezondheid26380/2864/2223/1/10
Studiegids

BR 5 keuze fitness en gezondheid

26380/2864/2223/1/10
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Bewegingsrecreatie
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket 3de Bachelor bewegingsrecreatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Weemaes Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 24,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

leerbevordering: de beginsituatie bepalen
Bepaalt, uit de resultaten van een intakegesprek, de fysieke fitheid en stelt van daaruit doelen voor gevorderden/bijzondere doelgroepen op
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan de spiermechanica uitleggen en implementeren in oefenschema
kan fitnesstrends en nieuwe tendensen binnen de fitnesssector kritisch benaderen en de bruikbaarheid ervan beoordelen
kent alternatieve fitnessmaterialen +kan deze functioneel gebruiken en integreren in een gevorderd fitnessprogramma
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
bereidt een small group training voor, voert ze uit en evalueert ze
kan een gevorderd fitnessprogramma opmaken en bijsturen dat aan de doelen van de klant voldoet, rekening houdend met een goede opbouw

Leerinhoud

Specieke doelgroepen in de fitnesssector:
• zwangere vrouwen
• kinderen
• senioren
• topsporters
Intakegesprek:
• bepalen van risicofactoren en grenzen stellen bij de eigen bevoegdheid
Volledige begeleidingsproces bij de niet standaard volwassen persoon:
• opstellen van haalbare doelstellingen binnen een vooropgestelde tijdsperiode
• opvolgen en bijsturen van een fitnessprogramma
Overige materialen (bosuball, fitball, TRX, blance board, battle rope,...)
Fitnesstrends en nieuwe tendenzen binnen de fitnesssector

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus BR5 keuze: Fitness en gezondheid, T. Weemaes.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges9,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Theoretisch examen (90')
Je dient voor alle items minstens de helft te behalen om te kunnen slagen
Semester 1Onderzoeksopdracht10,00Presentatie van één geselecteerde fitnesstrend/ tendens binnen de fitnesssector
Semester 1Vaardigheidstoets in de examenreeks30,00Sessie small group training aan medestudenten, niet inhaalbaar tijdens de tweede examenperiode
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Theoretisch examen (90')
Je dient voor alle items minstens de helft te behalen om te kunnen slagen
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00Taak en presentatie omtrent small group training
Tweede examenperiodeOnderzoeksopdracht10,00Presentatie van één geselecteerde fitnesstrend/ tendens binnen de fitnesssector