Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
BR 5 keuze bijzondere doelgroepen26377/2864/2223/1/05
Studiegids

BR 5 keuze bijzondere doelgroepen

26377/2864/2223/1/05
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Bewegingsrecreatie
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3de Bachelor bewegingsrecreatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Beine Ann, Taets An
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
kan de diversiteit in onze maatschappij aantonen en toelichten.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan de werking van diverse organisaties voor doelgroepen uitleggen
kan een bewegingsmethode voor een doelgroep kritisch bespreken
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan per doelgroep de juiste leermiddelen hanteren

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel wordt dieper ingegaan op bewegingsactiviteiten voor diverse doelgroepen.

 • ISB-Buurtsport: sport en armoede
 • extra verdieping in doelgroep ifv opdracht en project

Studiematerialen (lijst)

Cursus Bijzondere doelgroepen 5Verplicht€ 5,00
StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen33,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00schriftelijk (60')
Semester 1Projectopdracht50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00schriftelijk (60')
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00

Toetsing (tekst)

Om te kunnen slagen voor dit opleidingsonderdeel dient een student aan alle deelexamens deel te nemen. Code "Fail" is van toepassing.
Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.”Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.