Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
BR 5 sport en beweging wintersporten28513/2864/2223/1/73
Studiegids

BR 5 sport en beweging wintersporten

28513/2864/2223/1/73
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Bewegingsrecreatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Beine Ann, Van Puymbroeck Linda
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 120,00

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

Eerder geslaagd voor het OLOD Begeleide Beroepspraktijk + intervisie 3+4 BR .

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
kan de veiligheid tijdens de uitvoering van een wintersport waarborgen
kan een wintersport leiden en begeleiden
kan gepaste nevenactiviteiten realiseren in functie van de doelgroep
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan de reglementen en technieken van een wintersport uitleggen
kan een wintersport uitvoeren
kan gepaste nevenactiviteiten selecteren in functie van de doelgroep

Leerinhoud

Door ervaringen binnen een zo realistisch mogelijk kader dient de student inzicht en vaardigheden te verwerven in de organisatie en begeleiding van een (wintersport)stage , met specifiek aandacht voor een verantwoorde snowboard/ski beoefening onder begeleiding van gekwalificeerde monitoren.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Sport en beweging 6Verplicht€ 5,00
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen75,00 uren
 • Omschrijving: Omschrijving: Raming van kostprijs 120,00€ voor gebruik van externe infrastructuur. Het grootste deel van de kosten voor dit vak, zit vervat in de kostenraming. Het is echter niet uitgesloten dat hier nog beperkte kosten bijkomen. Prijzen kunnen variëren in functie van de groepssamenstelling.
  De kostprijs wordt bepaald aan de hand van het aantal ingeschreven deelnemers.
  De kostprijs van de begeleidende lectoren wordt doorgerekend aan de deelnemende studenten.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Semester 1Projectopdracht40,00
Semester 1Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks20,00
Tweede examenperiodeProjectopdracht40,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00