Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Biologie 5 evolutie en erfelijkheid26382/2864/2223/1/78
Studiegids

Biologie 5 evolutie en erfelijkheid

26382/2864/2223/1/78
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Biologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gadeyne Judith
Andere co-titularis(sen): Duchatelet Lisa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
kan met een voorbeeld verduidelijken dat natuurwetenschappen behoren tot cultuur, nl. verworven opvattingen die door meerdere personen worden gedeeld en die aan anderen overdraagbaar zijn (kennismaking met STEM)
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan aan de hand van een voorbeeld uitleggen dat de mens door ingrijpen op niveau van het DNA genetische eigenschappen kan wijzigen.
kan aanwijzingen voor biologische evolutie formuleren
kan de biologische evolutie van de mens toelichten.
kan de plaats van sporenplanten in de evolutielijn van de planten toelichten
kan de wetten van Mendel toepassen op voorbeelden, ook bij de mens.
kan geslachtsgebonden genen en genenkaarten aan de hand van voorbeelden toelichten
kan implicaties van verschillende types mutaties toelichten aan de hand van voorbeelden bij de mens.
kan uitleggen hoe, volgens hedendaagse opvattingen over evolutie, nieuwe soorten ontstaan.
kan bouw en levensprocessen van typevertegenwoordiger van geleedpotige dieren beschrijven
kan bouw en levenswijze van sporenplanten (mossen, varens, paardenstaarten) en fungi herkennen en beschrijven
kan de biodiversiteit van verschillende habitats bepalen, de habitats beschrijven en vergelijken
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
gebruiken wetenschappelijke terminologie, symbolen, eenheden en data correct
kan informatie opzoeken over uitgestorven levensvormen en deze levensvormen situeren in een classificatiesysteem
kan relaties leggen tussen organismen en abiotische factoren (bodem)

Leerinhoud

We starten dit academiejaar met de vele verschillende levensvormen te inventariseren in een bos of weiland en de samenhang te zoeken tussen deze levensvormen onderling en de abiotische factoren. Deze opdracht vindt plaats in een natuurgebied in de omgeving van Antwerpen.
We gaan de vegetatie en bijhorende fauna analyseren en richten onze aandacht vooral op de sporenplanten, fungi en bodemdieren. Bij de ongewervelde dieren bestuderen we de verschillende taxa van de geleedpotigen die we tegenkomen in het biotoop. We vertalen deze opdracht ook naar het secundair onderwijs 2de graad ASO.
Vervolgens kijken we naar de evolutietheorieën en naar de evolutie van de mens.
Nadien staan de erfelijkheidswetten en de erfelijkheid van de mens op het programma.
Didactische uitstappen naar het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel en naar de plantentuin van Meise zullen de leerstof en de mogelijkheden om deze in het secundair onderwijs boeiend te brengen, nog meer verrijken.

Studiematerialen (lijst)

Bio-Bits Bovenbouw 95-98 evolutieVerplicht
 • Auteur: Lara Westgeest, Alex Verkade en Ellian van Strien
Cursus Biologie 5 evolutie en erfelijkheidVerplicht€ 5,00
 • Auteur: J. Gadeyne, M. Van Strydonck
StudiewijzerVerplicht
Handboek Planten en andere niet-dierlijke organismenVerplicht€ 130,75
 • Auteur: Asperges ea
10VoorBiologieVerplicht
http://pro.g-o.beVerplicht
Leerplannen SO VSKOVerplicht
 • Auteur: http://www.vsko.be
Literatuur Leerplannen OVSGVerplicht
www.bioplek.orgAanbevolen
 • Auteur: diverse auteurs
www.vob-ond.beAanbevolen
 • Auteur: VOB

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges11,00 uren
Practicum en/of oefeningen13,00 uren
Vormen van groepsleren7,50 uren
 • Omschrijving: Excursie: Plantentuin Meise
  Excursie: Museum voor Natuurwetenschappen Brussel
  Excursie: UA-campus
  Voor deze drie excursies is het vervoer op kosten van de student.
  studenten zijn lid van VOB vanaf 1ste jaar en hebben met de lidkaart gratis toegang tot KBIN en Plantentuin Meise.
Werktijd buiten de contacturen118,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00150 minuten
Semester 1Kennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00
Semester 1Projectopdracht25,00met verplichte aanwezigheid
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00150 minuten
Tweede examenperiodeProjectopdracht25,00