Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Mode 5 atelier 3 vervolmaking26409/2864/2223/1/26
Studiegids

Mode 5 atelier 3 vervolmaking

26409/2864/2223/1/26
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Mode
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Smout Stef
Andere co-titularis(sen): Duyck Mireille, Theunis Kato
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 120,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kan een correcte vakterminologie hanteren
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
kan de invloed van maatschappelijke contexten op trends verklaren
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan authentieke creaties ontwerpen voor een specifieke doelgroep
kan een correcte vakterminologie hanteren
kan gebruikte materialen bespreken en gebruiken als inspiratiebron voor authentieke, hedendaagse ontwerpen
kan het ontwikkelingsproces van een kledingstuk ondersteunen met computerprogramma's
Zelfontwikkeling: creatief denken
heeft zicht op het creatief denkproces en kan creatieve denktechnieken inzetten bij het ontwikkelen van modische producten
kan authentieke creaties ontwerpen voor een specifieke doelgroep
kan creatieve ideeën omzetten naar bruikbare realisaties
kan experimenten opzetten i.v.m. vorm, kleur en materiaal
past presentatie- en/of etalagetechnieken toe bij het presenteren van modische producten
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
stuurt zichzelf bij d.m.v. reflectie op het eigen product en proces
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kan een volledig technisch dossier ontwikkelen i.f.v, het te realiseren kledingstuk
kan experimenten opzetten i.v.m. vorm, kleur en materiaal
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan a.d.h.v.. een persoonlijk stappenplan het project realiseren

Leerinhoud

Onderdeel Creatie en presentatie

- uitdieping technieken om het creatief denkproces te stimuleren, geschikt voor lespraktijk.
- uitdieping technieken om het creatief ontwerpproces te stimuleren, geschikt voor lespraktijk.
- basistechnieken mode-marketing
- toepassing van alle verworven vaardigheden en competenties in een modeproject: digitaal
- uitbreiding vaardigheden: digitaal

Onderdeel Vormgeving

Mantelstudie

Onderdeel Realisatie

Technieken voor gevorderden uit de mantelstudie

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Basis tekenmateriaal en etalagemateriaal (potloden, kleurpotloden, lat, papierschaartje, tekenpapier A4-A3, aquarelverf, penselen, karton, ...)Verplicht
Basisbenodigheden voor uitvoering (schaar, spelden,...)Verplicht€ 20,00
Spoelhulzen en spoelen voor de naaimachinesVerplicht€ 50,00
Stoffen en bijhorighedenVerplicht€ 100,00
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Studiematerialen (tekst): Verplicht
Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks33,00VORMGEVING - praktijkexamen - Open en gesloten vragen / Open boek examen - 180 minuten
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks34,00REALISATIE - Praktijkexamen - Uitwerken van een werkstuk aan de hand van Technische fiches - 180 minuten
Semester 1Kennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)33,00CREATIE - Indienen van opdrachten tijdens het semester
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks33,00VORMGEVING - Praktijkexamen - Open en gesloten vragen / Open boek examen - 180 minuten
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks34,00REALISATIE - Praktijkexamen - Uitwerken van een werkstuk aan de hand van Technische fiches - 180 minuten
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)33,00CREATIE - Indienen van opdrachten