Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Mode 5+637009/2864/2223/1/71
Studiegids

Mode 5+6

37009/2864/2223/1/71
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Mode
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Smout Stef
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 mode EN (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 aardrijkskunde OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 biologie OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 bouw OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 burotica OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 economie OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 elektriciteit OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Engels OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Frans OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 fysica OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 geschiedenis OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 hout OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Islamitische godsdienst OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 LO OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 mechanica OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 MO OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 NCZ OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Nederlands OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 PAV OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 techniek OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + intervisie 3+4 gezondheidsopvoeding OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 wiskunde).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
is respectvol en open in communicatie met anderen en hanteert een transparante manier van communiceren
Interactie: diversiteit hanteren
benadert en waardeert diversiteit positief bij medestudenten, lectoren, externe partners en op maatschappelijk vlak
Interactie: inspirerend coachen
is respectvol en open in communicatie met anderen en hanteert een transparante manier van communiceren
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
integreert op basis van kritische ingesteldheid en maatschappelijke betrokkenheid vernieuwende elementen in eigen lesmateriaal
stuurt zichzelf bij d.m.v. kritische beschouwing op onderwijs en maatschappij
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Een capsulecollectie kunnen uitwerken en commercieel kunnen presenteren en verdedigen.
hanteert domeinspecifieke en vakoverschrijdende kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes i.f.v de doelen en de beginsituatie
Materiaal en materieel kiezen, vanuit het perspectief van fast fashion en sustainability.
productieprocessen bestuderen in de confectienijverheid en vergelijken met de processen in de klaspraktijk
Technieken die meesterschap van het ambacht tonen naar voren brengen in de realisaties.
Zelfontwikkeling: creatief denken
bekijkt problemen vanuit meerdere invalshoeken en zoekt nieuwe oplossingen i.f.v de context
weet op een originele manier vorm te geven aan nieuwe oplossingen
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
stuurt zichzelf bij d.m.v. kritische beschouwing op onderwijs en maatschappij
stuurt zichzelf bij d.m.v. reflectie op het eigen functioneren
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
de beroepsprofielen binnen mode aftoetsen in de reële situatie
integreert op basis van kritische ingesteldheid en maatschappelijke betrokkenheid vernieuwende elementen in eigen lesmateriaal
weet op een originele manier vorm te geven aan nieuwe oplossingen
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
is in staat een planning op korte en langere termijn uit te voeren
speelt soepel in op uiteenlopende omstandigheden en vragen
Zelfontwikkeling: veerkrachtig handelen
speelt soepel in op uiteenlopende omstandigheden en vragen

Leerinhoud

Week 1;

-Project intramuros. De studenten richten het atelier van de hogeschool in als fictief confectiebedrijf. Er worden effectief modellen in matenreeksen gerealiseerd zoals in de confectienijverheid. Het werken met confectielijnen, fabricageschema's, stylingfiches, afwerkingsfiches en effectief afwerken komen hier aan bod.

Week 2; 

- Vervolmakingsweek "métier". De student werkt aan de hand van het vorderingsplan één van de silhouetten van de op voorhand getekende capsulecollectie uit. Dit silhouet wordt samen met de andere projecten van het vorderingsplan gepresenteerd.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Stoffen en andere materialenVerplicht€ 40,00
Stageboek voor stage in confectiebedrijvenVerplicht
  • Auteur: via Blackboardcursus

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
  • Omschrijving: Begeleiding bij de start, de opvolging en de afwerking van de capsulecollectie
Werktijd buiten de contacturen78,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Projectopdracht50,00Project Mode 6 week 1
Semester 2Projectopdracht50,00Project Mode 6 week 2
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00Project Mode 6
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00Project Mode 6 deel 2