Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
NCZ 5 toegepaste didactiek26413/2864/2223/1/65
Studiegids

NCZ 5 toegepaste didactiek

26413/2864/2223/1/65
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Niet-confessionele zedenleer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Saey Mark, Vervoort Thierry
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
RSV in klas- en schoolbeleid kunnen plaatsen
Interactie: diversiteit hanteren
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
De grenzen voor een interlevensbeschouwelijke dialoog en samenwerking kunnen aangeven
De interne pluraliteit in levensbeschouwingenkunnen typeren
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
De grenzen voor een interlevensbeschouwelijke dialoog en samenwerking kunnen aangeven
De interne pluraliteit in levensbeschouwingenkunnen typeren
De posities van de betrokkenen bij RSV benoemen
kan een jaarvorderingsplan uitwerken
Kennis over verschillen tussen stereotypering over een levensbeschouwing en de binnenkant van een levensbeschouwing inzichtelijk kunnen toepassen
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Didactisch spelmateriaal ontwikkelen voor interlevensbeschouwelijke lessen
kan complexe werkvormen implementeren, in functie van de aanwezige diversiteit en in functie van differentiatie
kan differentiërend werken, in functie van de aanwezige diversiteit in de klas
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan de administratieve verplichtingen van een leerkracht weergeven
kan een jaarvorderingsplan uitwerken

Leerinhoud

Vanuit het perspectief van relationele en seksuele vorming wordt de omgang met diversiteit sterk in de verf gezet, en wordt er geoefend om dit om te zetten naar de klaspraktijk aan de hand van complexere werkvormen. We projecteren dit op de principes van de inter-levensbeschouwelijke dialoog en - competenties. De plaats van RVS op school en in het volledige schoolbeleid worden onderzocht, en er wordt ook aandacht gegeven aan de posities van de betrokkenen bij RSV. De didactische onderbouw van RSV wordt geanalyseerd en ingeoefend.
Daarnaast wordt de deontologie van de leerkracht NCZ bestudeerd van practisch oogpunt en worden er modellen opgebouwd om de administratieve verplichtingen van een leerkracht (evaluatie, jaarvorderingsplan ect ) uit te werken.


Studiematerialen (lijst)

Cursus Relationele en Seksuele vormingVerplicht€ 5,00
Presentaties powerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Handboek Relationele en seksuele vorming, handboek voor secundair onderwijsVerplicht€ 30,00
  • Auteur: Erika Frans e.a.
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00
www.allesoverseks.beAanbevolen
www.sensoa.beAanbevolen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00Mondeling examen van 20 minuten en 20 minuten voorbereidingstijd. Op voorwaarde van een gepresteerde aanwezigheid van 75% tijdens de hoorcolleges voor de reguliere studenten
Semester 1Vaardigheidstoets in de examenreeks75,00Schriftelijke oefening
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00Mondeling examen van 20 minuten en 20 minuten voorbereidingstijd. Op voorwaarde van een gepresteerde aanwezigheid van 75% tijdens de hoorcolleges voor de reguliere studenten
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks75,00Schriftelijke oefening

Toetsing (tekst)

Er wordt een verplichte aanwezigheid van minimum 75% vereist tijdens de hoor- en werkcolleges als voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en de tweede examenperiode.
"NCZ 5 toegepaste didactiek" is namelijk een opleidingsonderdeel dat behoort tot een opleiding die leidt tot het vereiste bekwaamheidsattest om les te kunnen geven in een levensbeschouwing, waar naast de cognitieve vorming, ook attitudevorming ect uiterst belangrijk is en waarvoor dus een actieve participatie tijdens de hoor- en werkcolleges noodzakelijk is.
Afwezigheden gewettigd door doktersattesten en/of een bewijs van overmacht worden niet in rekening gebracht wanneer wordt nagegaan of de student meer dan 25% afwezig was tijdens de hoor-en werkcolleges. Om zijn afwezigheid te wettigen, dient de student het medische attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie in bij de titularis, ten laatste 4 kalenderdagen na de dag van de afwezigheid.