Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
NCZ 5 politieke axiologie26411/2864/2223/1/94
Studiegids

NCZ 5 politieke axiologie

26411/2864/2223/1/94
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Niet-confessionele zedenleer
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als NCZ 5 politieke axiologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Saey Mark
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
de geschiedenis en kenmerken van de parlementaire democratie kunnen weergeven
de problemen van de technocratische tendensen kunnen weergeven
de gevaren van populisme voor de democratie kunnen weergeven
Zelfontwikkeling: creatief denken
het belang van Europa als politieke eenheid kunnen beargumenteren
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
kritisch kunnen reflecteren over de rol van de media
kritisch kunnen reflecteren over het nationalistische denkkader

Leerinhoud

De cursus vormt een kritiek van Wat een theater!, de verdediging van de representatieve democratie van Stefan Rummens. Achtereenvolgens worden de aard en geschiedenis van de democratie, de gevaren van populisme, media en nationalisme, en de toekomstmogelijkheden van de democratie in Europa besproken. De cursus is bedoeld als uitdieping van de achtergrondkennis voor het ontwerpen van lessen in het themaveld Samenleven, democratie en burgerschap van het leerplan NCZ

Studiematerialen (lijst)

Presentaties powerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Wat een theater!Verplicht€ 22,50
  • Auteur: Stefan Rummens
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

 

Aanbevolen studiemateriaal

http://www.digimores.org/

Digimores is een open digitaal platform voor leerkrachten ncz. Het creëert een interactieve samenwerking tussen alle leerkrachten niet-confessionele zedenleer en zal facultatief didactisch worden gebruikt bij opdrachten die worden verrekend als deelexamen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Schriftelijk examen gesloten boek van 90min.
Semester 1Reflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Studenten bespreken in groep een welbepaald hoofdstuk.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen met gesloten boek van 90min.