Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Nederlands 5 uitdieping: taalbeleid en moderne literatuur34498/2864/2223/1/57
Studiegids

Nederlands 5 uitdieping: taalbeleid en moderne literatuur

34498/2864/2223/1/57
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Nederlands
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Caelen Deeviet
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
communiceert vlot en correct mondeling en schriftelijk
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
benoemt, illustreert en beoordeelt de verschillende deelaspecten van een taalbeleid op school.
Evalueert vanuit een tekstervarende en tekstbestuderende manier van lezen literaire teksten uit heden en verleden.
toont in stijlstromingen verschillen aan in de benadering van de werkelijkheid.
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
legt verbanden binnen teksten, tussen teksten, tussen teksten en het brede socio-culturele veld en tussen tekst en auteur.
Verwoordt de persoonlijke leeservaring van een hedendaagse roman met gebruik van vaktaal.

Leerinhoud

Bijna alle scholen voeren vandaag een actief taalbeleid. We bieden je een stappenplan aan hoe je dat kan aanpakken en hoe je je collega’s kan helpen.

We zetten onze verkenning van de Nederlandse literatuur- en theatergeschiedenis verder. Het is de bedoeling dat je de teksten die de canon van onze literatuur zijn gaan uitmaken, o.a. kan situeren in de maatschappelijke context waarin ze zijn ontstaan. Daarom hebben we het over de manier waarop iedere tekst (soms onbewust) de cultuur ademt waarin hij geschreven is.

Dit semester lezen we samen ook een recente roman in zijn geheel en bespreken daarvan de literaire aspecten in de diepte.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Nederlands 5Verplicht€ 10,00
  • Auteur: Vakgroep Nederlands
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00mondeling examen 20 minuten per student
schriftelijk examen 120 minuten
Semester 1Vaardigheidstoets in de examenreeks30,00mondeling examen 20 minuten per student
schriftelijk examen 120 minuten
Semester 1Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00mondeling examen 20 minuten per student
schriftelijk examen 120 minuten
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks30,00mondeling examen 20 minuten per student
schriftelijk examen 120 minuten
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)30,00

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere
deelexamens met name een kennistoets, een vaardigheidstoets hands on en een vaardigheidstoets hands on permanent. Als de student in de eerste examenperiode voor
dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere
deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan
wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de
student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De
deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op
20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenkans.