Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Nederlands 5 toegepaste didactiek26415/2864/2223/1/36
Studiegids

Nederlands 5 toegepaste didactiek

26415/2864/2223/1/36
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Nederlands
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van Elsacker Annick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 150,00 uren

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
maakt verschillen en diversiteit bespreekbaar
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
Interactie: taal ontwikkelen
communiceert vlot en correct mondeling en schriftelijk
leerbevordering: de beginsituatie bepalen
maakt en interpreteert foutenclassificaties
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan een jaarvorderingsplan uitwerken
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
maakt en interpreteert foutenclassificaties
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen implementeren, in functie van de aanwezige diversiteit en in functie van differentiatie
kan differentiërend werken, in functie van de aanwezige diversiteit in de klas
past voor het vak Nederlands de leeromgeving aan de specifieke noden of behoeften van elke leerling
stelt een mogelijk vakoverschrijdend project voor
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
vergelijkt het didactisch handelen in het schoolvak Nederlands in de verschillende onderwijsniveaus en onderwijsstromen
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan de administratieve verplichtingen van een leerkracht weergeven
kan een jaarvorderingsplan uitwerken

Leerinhoud

We hebben aandacht voor de specifieke noden van leerlingen afhankelijk van hun talige beginsituatie. We vergelijken het didactisch handelen in het schoolvak Nederlands in de verschilllende onderwijsniveaus en onderwijsstromen.
Daarnaast kijken we over het muurtje waar onze leerlingen uit het secundair vandaan komen. In de kleuter-en basisschool hebben zij al kennisgemaakt met nieuwe werkvormen.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Nederlands 5Verplicht€ 10,00
  • Auteur: Vakgroep Nederlands
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00schriftelijk examen: 120'


Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00
Semester 1Kennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00schriftelijk examen 120' + indienen taak
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere
deelexamens met name een kennistoets, een vaardigheidstoets hands off en een vaardigheidstoets hands off permanent. Als de student in de eerste examenperiode voor
dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere
deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan
wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de
student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De
deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op
20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenkans.