Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Biologie 5 toegepaste didactiek26383/2864/2223/1/15
Studiegids

Biologie 5 toegepaste didactiek

26383/2864/2223/1/15
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Biologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Duchatelet Lisa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
is respectvol en open in communicatie met anderen en hanteert een transparante manier van communiceren
ontvangt een groep buitenlandse studenten op professionele wijze
Interactie: diversiteit hanteren
benadert en waardeert diversiteit positief bij medestudenten, lectoren, externe partners en op maatschappelijk vlak
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
Interactie: inspirerend coachen
is respectvol en open in communicatie met anderen en hanteert een transparante manier van communiceren
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
kan het biologie/fysica-onderwijs in Vlaanderen vergelijken met het biologie/fysica-onderwijs in de buurlanden (Nederland/Frankrijk/Groot-Brittannië)
kan veranderingen voor de 21ste eeuw, meer specificiek STEM met NOS creatief implementeren in zijn lespraktijk
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan een jaarvorderingsplan uitwerken
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen implementeren, in functie van de aanwezige diversiteit en in functie van differentiatie
kan differentiërend werken, in functie van de aanwezige diversiteit in de klas
kan digitale didactiek en digitale media doelgericht verweven met de didactiek van het vak
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan de administratieve verplichtingen van een leerkracht weergeven
kan een jaarvorderingsplan uitwerken

Leerinhoud

In Biologie 5 toegepaste didactiek bouwen we verder op de al verworven competenties en kennis van de vorige semesters toegepaste didactiek.

In dit laatste jaar van de opleiding staan we stil bij het onderwijs voor andere doelgroepen (BSO, buitengewoon onderwijs, methode-onderwijs). We kijken naar de invloed van leerstoornissen op de keuze van werkvormen en leermiddelen, maar ook van klasmanagement. Je leert het belang van differentiëren en past de kenmerken van UDL toe, zoals je gezien hebt in Anders leren 4. We bouwen ook een leerpad uit en geven deze vorm binnen de context van een biologisch thema.

Waar mogelijk worden eveneens linken gelegd met Brede zorg 5 en Prof-i-leren 5 (diversiteit). Wat je in dit olod verwerft aan kennis en vaardigheden, zal je mogelijk kunnen toepassen tijdens de stage.

We vergelijken het biologie-/wetenschapsonderwijs in Vlaanderen met dat van onze buurlanden (NL, GB, F). We leren professioneel samenwerken met medestudenten, ofwel bij het bezoek aan Hogeschool uit Nederland ofwel bij ontvangst van onze buitenlandse gasten. Je gebruikt hierbij al je kennis en vaardigheden.

Wetenschappelijk-technische geletterdheid is een belangrijke troef om als burger bewust in de samenleving van morgen (Wetenschappen in de 21ste eeuw) te kunnen staan. Zo kan men kritisch en gefundeerd oordelen, zonder toepassing van enig (bijvoorbeeld religieus) autoriteitsprincipe. Dit kan je bereiken als leerkracht door meer nadruk te leggen op onderzoekend (en ontdekkend) leren, met aandacht voor taal (diversiteit) en communicatie. We filosoferen over wetenschap, hebben aandacht voor wetenschappers van toen en kijken naar de werkwijze van wetenschappers in het heden : nature of science...

Tenslotte staan we ook stil bij de administratie van een leerkracht.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Biologie/fysica 5 toegepaste didactiekVerplicht€ 5,00
StudiewijzerVerplicht
ET en leerplannen biologie en natuurwetenschappen voor het sec. onderwijsVerplicht
Handboeken biologie en natuurwetenschappen voor het sec. onderwijsAanbevolen
http://pro.g-o.beVerplicht
http://www.katholiekonderwijs.vlaanderen/lessentabellen-en-leerplannen-soVerplicht
http://www.ovsg.be/leerplannenVerplicht
www.vob-ond.beVerplicht
  • Auteur: VOB

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00schriftelijke afgegeven en ter beschikking gesteld voor iedereen, eventueel mondeling gepresenteerd
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode. Een deelcijfer voor een deelexamen dat kleiner is dan 10/20 kan niet worden overgedragen naar de tweede zittijd. De taken worden zelfstandig hernomen/herwerkt en toegelicht tijdens de 2de examenperiode