Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Biologie 5+636988/2864/2223/1/36
Studiegids

Biologie 5+6

36988/2864/2223/1/36
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Biologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Gadeyne Judith
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 biologie EN (geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 aardrijkskunde OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 bouw OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 burotica OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 economie OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 elektriciteit OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Engels OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Frans OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 fysica OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 geschiedenis OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 hout OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 LO OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 mechanica OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 MO OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 mode OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 NCZ OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Nederlands OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 PAV OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 PKV muziek OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 techniek OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + intervisie 3+4 gezondheidsopvoeding OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 wiskunde OF geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 Islamitische godsdienst).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
benadert en waardeert diversiteit positief bij medestudenten, lectoren, externe partners en op maatschappelijk vlak
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
integreert op basis van kritische ingesteldheid en maatschappelijke betrokkenheid vernieuwende elementen in eigen lesmateriaal
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
heeft aandacht voor het correct en nauwkeurig gebruik van wetenschappelijke terminologie, symbolen, eenheden en data
illustreert a.d.h.v. een casus sociale en ecologische gevolgen van natuurwetenschappelijke toepassingen
illustreert met een casus dat economische en ecologische belangen de ontwikkeling van de natuurwetenschappen kunnen richten, bevorderen of vertragen
Zelfontwikkeling: creatief denken
weet op een originele manier vorm te geven aan nieuwe oplossingen
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
stuurt zichzelf bij d.m.v. reflectie op het eigen functioneren
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
formuleert een kritisch oordeel over de wisselwerking tussen biologische en maatschappelijke ontwikkelingen
integreert op basis van kritische ingesteldheid en maatschappelijke betrokkenheid vernieuwende elementen in eigen lesmateriaal
onderscheidt feiten van meningen of vermoedens en trekt enkel conclusies die verantwoord kunnen worden
weet op een originele manier vorm te geven aan nieuwe oplossingen
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
is in staat een planning op korte en langere termijn uit te voeren

Leerinhoud

In het laatste semester binnen de kernleerlijn voor het opleidingsvak biologie gaan we projectmatig en/of thematisch te werk. Er is aandacht voor vakoverstijgend werken: niet alleen biologische concepten en principes maar ook kennis en vaardigheden uit andere, al dan niet verwante vakgebieden zullen aan bod komen. Er is speciale aandacht voor de ontdekkende en onderzoekende aanpak.
De studenten worden in kleine, heterogene groepen onderverdeeld; ze zetten expertise vanuit het andere onderwijsvak en vanuit de natuurwetenschappen in. De studenten worden door de lector gecoacht in de ontdekkingstocht naar een oplossing voor de verschillende vragen die gesteld worden. Er is uiteraard ook steeds aandacht voor een correcte vakinhoudelijke invulling bij de oplossing van de gestelde problemen.
De studenten ontwerpen een draaiboek en activiteitenfiches waarmee een thema volgens het STEM-kader en -dimensies (behoefte – probleem - technisch proces)  uitgewerkt wordt.
Er is eveneens aandacht voor EDO (educatie voor duurzame ontwikkeling).

Studiematerialen (lijst)

Cursus Biologie 6Verplicht€ 8,00
  • Auteur: M. Van Strydonck, J. Gadeyne
StudiewijzerVerplicht
handboeken SOVerplicht
Literatuur Leerplannen/lessentabellenVerplicht
vaktijdschriftenVerplicht
www.vob-ond.beAanbevolen
  • Auteur: VOB

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Vormen van groepsleren6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Kennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)15,00
Semester 2Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)85,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks15,00examen mondeling (15')
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks85,00