Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 BR26442/2864/2223/1/81
Studiegids

Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 BR

26442/2864/2223/1/81
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Bewegingsrecreatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Plaetinck Silke
Andere co-titularis(sen): Beine Ann, Bisschops Patrick, Clerckx Joeri, Decru Bart, Duchatelet Lisa, Geens Leen, Hancké Tom, Laurent Marleen, Rymen Tine, Saey Mark, Sychold Nina, Taets An, Timmermans Annie, Van der Kuylen Dennis, Van Doren Liesbeth, Van Puymbroeck Linda, Vermeiren Kristel, Vervoort Raf, Weemaes Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar) of 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor BR 3 sport en beweging fitnesssport EN geslaagd of getolereerd voor BR 3 fitheid en gezondheid EN geslaagd of getolereerd voor BR 4 bijzondere doelgroepen EN geslaagd voor Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 3+4 BR EN geslaagd of getolereerd voor BR 4 sportmanagement EN geslaagd of getolereerd voor BR 3 training en coaching EN simultaan te volgen met Prof-i-leren 6 afstudeerproject EN simultaan te volgen met Begeleide beroepspraktijk + Intervisie 5+6 LO.

Begincompetenties (tekst)

De eindcompetenties van de opleidingsonderdelen die in de volgtijdelijkheid van dit opleidingsonderdeel vermeld zijn, dienen bereikt te zijn.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
Engageert zich t.o.v. de stageplaats
Interactie: de klas managen
Past leiderschapsstijl aan in functie van de situatie
Interactie: diversiteit hanteren
stimuleert diversiteit als meerwaarde
Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
past onderwijs gedrag aan de grootstedelijke context aan
Interactie: taal ontwikkelen
Stimuleert tijdens de lespraktijk de taalontwikkeling van leerlingen/deelnemers
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
neemt initiatief om de groepssfeer te verbeteren
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
brengt leerinhouden in verband met maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen indien dit van toepassing is voor de aard van het opleidingsvak
leerbevordering: de beginsituatie bepalen
informeert zich over de (school)setting en de invloed ervan op de beginsituatie
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
komt tot concrete en objectieve beoordeling op basis van vorderingen en prestaties
Voert zelfstandig evaluatie uit
Bereidt valide observatie- en evaluatie-instrumenten voor met adequate antwoordsleutels
Voorziet na evaluatie constructieve feedback
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Creëert een leeromgeving die ontdekkend en actief leren bevordert
Speelt didactisch correct in op onverwachte omstandigheden
schept een leerbevorderend klimaat in functie van de noden van een diversiteit aan leerlingen/deelnemers
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
Bezit het vermogen tot kritische reflectie en integreert voortdurend feedback in het eigen handelen
Stelt het eigen handelen ter discussie stellen en stuurt bij (intervisie)
Leeft zich in in verschillende standpunten (intervisie)
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
beheert administratieve taken
onderzoekt nieuwe problemen vanuit verschillende gezichtspunten
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
beheert administratieve taken

Leerinhoud

Stageopdracht van externe organisaties kwaliteitsvol invullen (sportdienst, sportfederatie, buursport, …).
Methodiek en didactiek in functie van de doelstellingen van de externe organisatie.
Inhouden gevraagd door de profit en non-profit sector kunnen invullen .

Studiematerialen (lijst)

Stagecursus Begeleide Beroepspraktijk 5+6 met in bijlage het Stagereglement departement Onderwijs & TrainingVerplicht
Digitale leeromgeving: cursus Begeleide beroepspraktijk 5 + 6Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage270,00 uren
  • Opmerking: Verplichte aanwezigheid.Vervoer zelf te voorzien en voor eigen rekening.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context100,00