Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Mode 5 toegepaste didactiek26410/2864/2223/1/60
Studiegids

Mode 5 toegepaste didactiek

26410/2864/2223/1/60
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Mode
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Smout Stef
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Korte omschrijving

De cursus bereidt je voor op het lesgeven in de modevakken in de derde graad van het secundair onderwijs.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan een jaarvorderingsplan uitwerken
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen implementeren, in functie van de aanwezige diversiteit en in functie van differentiatie
kan differentiërend werken, in functie van de aanwezige diversiteit in de klas
Kan leerbelemmerende oorzaken die courant voorkomen bij leerlingen in het modeonderwijs flexibel omzeilen door flexibiliteit in denken en handelen.
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan de administratieve verplichtingen van een leerkracht weergeven
kan een jaarvorderingsplan uitwerken
Kan een opgegeven rooster van een modeleerkracht vanuit het leerplan vertalen naar een (deel van een) jaarplan.

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel worden de studenten voorbereid op de lespraktijk.

-Deontologie in het onderwijs.

-Opstellen van een deel van een jaarplan, trimestrieel

-Opzoeken van de weddeschalen, de ancienniteit en de verscheidenheid aan lesopdrachten.

-Vervolledigen van het eigen vorderingsplan.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Leerplanstudie 3de graad TSO-BSOVerplicht€ 8,00
  • Auteur: VVKSO
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen78,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Mondeling examen - Toelichten van de examenopdracht - 20 minuten per student
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Mondeling examen - Toelichten van de examenopdracht - 20 minuten per student