Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
NCZ 5 relationele en seksuele vorming26412/2864/2223/1/31
Studiegids

NCZ 5 relationele en seksuele vorming

26412/2864/2223/1/31
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Niet-confessionele zedenleer
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Saey Mark, Vervoort Thierry
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
diverse vormen van genderdisforie kunnen ontleden
diverse vormen van relaties herkennen en hun eigenhedenkunnen analyseren
Interactie: interculturele betrokkenheid tonen
seksuele problemenkunnen aftoetsen op hun culturele/ethische oorsprong
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
de verschillende seksuele evoluties in de tijdkunnen herkennen en benoemen
de verschillende seksuele evoluties in een levensloopkunnen herkennen en benoemen
de voornaamste kenmerken van de puberteit kunnen herkennen en benoemen
diversies visie kunnen herkennen over wat seksualiteit betekent
een overzicht kunnen geven van de basisbegrippen van het politieke domein
een overzicht kunnen geven van de diverse vormen van geboorteregeling vanuit ethisch perspectief
kunnen weergeven wat gender is
seksuele problemenkunnen aftoetsen op hun anatomische oorsprong
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kunnen reflecteren over het belang van communicatie bij verschillende soorten van menselijke relaties
kunnen reflecteren over het belang van conflictoplossing gedrag bij verschillende soorten van menselijke relaties

Leerinhoud

De hoorcolleges starten met een uitdieping van het begrip seksualiteit,  een korte geschiedkundige analyse van de seksuele evoluties, en een korte analyse van de persoonlijke seksuele evoluties in een levensloop.De voornaamste kenmerken van de puberteit worden besproken en dit vooral in functie van het toekomstig doelpubliek van de studenten. Er wordt stil gestaan bij het element geslacht, gender, en diverse vormen van genderdisforie, en diverse vormen van relaties en hun eigenheden worden geanalyseerd. Er wordt een overzicht gegeven van de diverse vormen van geboorteregeling vanuit ethisch perspectief en we reflecteren over het belang van communicatie bij verschillende soorten van menselijke relaties. We analyseren het belang van conflictoplossend gedrag bij intermenselijke relaties. De seksuele oriëntatie wordt benaderd vanuit vrijzinnig humanistisch perspectief.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Relationele en Seksuele vormingVerplicht€ 7,00
Presentaties powerpointVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Handboek Relationele en seksuele vorming, handboek voor secundair onderwijsVerplicht€ 30,00
  • Auteur: Erika Frans e.a.
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00
www.allesoverseks.beVerplicht
www.sensoa.beVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Mondeling examen van 20 minuten en 20 minuten voorbereidingstijd. Op voorwaarde van een gepresteerde aanwezigheid van 75% tijdens de hoorcolleges voor de reguliere studenten
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Mondeling examen van 20 minuten en 20 minuten voorbereidingstijd. Op voorwaarde van een gepresteerde aanwezigheid van 75% tijdens de hoorcolleges voor de reguliere studenten

Toetsing (tekst)

Er wordt een verplichte aanwezigheid van minimum 75% vereist tijdens de hoor- en werkcolleges als voorwaarde om te kunnen deelnemen aan de examens van de eerste en de tweede examenperiode.
"NCZ 5 relationele en seksuele vorming " is namelijk een opleidingsonderdeel dat behoort tot een opleiding die leidt tot het vereiste bekwaamheidsattest om les te kunnen geven in een levensbeschouwing, waar naast de cognitieve vorming, ook attitudevorming ect uiterst belangrijk is en waarvoor dus een actieve participatie tijdens de hoor- en werkcolleges noodzakelijk is.
Afwezigheden gewettigd door doktersattesten en/of een bewijs van overmacht worden niet in rekening gebracht wanneer wordt nagegaan of de student meer dan 25% afwezig was tijdens de hoor-en werkcolleges. Om zijn afwezigheid te wettigen, dient de student het medische attest of het nodige bewijsmateriaal voor de overmachtssituatie in bij de titularis, ten laatste 4 kalenderdagen na de dag van de afwezigheid.