Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Prof-i-leren 534499/2864/2223/1/91
Studiegids

Prof-i-leren 5

34499/2864/2223/1/91
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Saey Mark
Andere co-titularis(sen): Bisschops Patrick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 77,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
selecteert, beschrijft en gaat in dialoog met een externe organisatie in functie van het afstudeerproject
Interactie: diversiteit hanteren
legt vanuit een zelfgekozen probleemstelling verbanden tussen leercontexten
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
raadpleegt vakliteratuur waaronder anderstalige internationale bronnen in functie van de onderzoeksvraag
reflecteert over actuele vragen waarmee het vakgebied wordt geconfronteerd
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
ontwikkelt inzicht in de relatie tussen ideologie en onderwijs
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
formuleert een onderzoeksvraag
geeft de verschillende fases van de onderzoekscyclus voor het afstudeerproject visueel weer
koppelt een geschikte onderzoeksmethodiek aan de onderzoeksvraag
reflecteert over actuele vragen waarmee het vakgebied wordt geconfronteerd
werkt samen in een multidisciplinair team aan de voorbereiding van een WELT project voor transversale competenties
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
voert efficiënt projectmanagement uit in functie van het afstudeerproject

Leerinhoud

De leerlijn Prof-i-leren richt zich vooral op de competentiedomeinen Zelfontwikkeling (o.a. Reflecteren, Creatief denken en zijn, Onderzoekend handelen) en Interactie (o.a. Omgaan met diversiteit, Taal ondersteunen, Authentiek communiceren). Ze omvat de thema’s onderzoek, taal en (wereld)burgerschap. Deze thema's worden zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden.

In Profileren 5 is het de bedoeling dat je je profileert. Dit semester ligt de klemtoon op de eerste fase van je afstudeerproject (onderzoek). In functie daarvan  ga je op zoek naar relevante externe organisaties en bespreekt ze kritisch. Je verlegt de grenzen van de schoolcontext en legt verbanden met de maatschappelijke realiteit en actuele vragen. Je selecteert een organisatie die je daadwerkelijk bezoekt en rapporteert haar bijdrage tot jouw onderzoeksvraag. Je legt het zoekproces en het resultaat daarvan vast. Daarnaast zet je deze vaardigheden ook in bij het in multidisciplinaire groepen ontwerpen van een transversaal WELT project.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Handboek Praktijkonderzoek in de schoolVerplicht€ 32,50
  • Auteur: Donk, C. van der & Lanen, B.
Handleiding WELTVerplicht
  • Auteur: Mark Saey

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges7,00 uren
Werktijd buiten de contacturen68,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht50,00
Semester 1Reflectieopdracht in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in tweede examenperiode.

Wanneer de student afwezig is op een deelexamen en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code “F” van “Fail”. Indien de student een code “F” krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code “F” van “Fail” voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.
Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor een deelexamen dat kleiner is dan 9,5/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code “F” van “Fail” waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.
De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.