Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Brede zorg 526431/2864/2223/1/95
Studiegids

Brede zorg 5

26431/2864/2223/1/95
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Beine Ann
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,50 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
legt de functie en plaats van het CLB en het buitengewoon onderwijs in de onderwijscontext uit verwoordt een eigen visie op onderwijs en opvoeding
Interactie: diversiteit hanteren
geeft in een situatieschets aan hoe de leraar het onderwijzend handelen aan de inclusieve context aanpast.
plaatst beperkingen en stoornissen in een ruimere context
leerbevordering: de beginsituatie bepalen
beschrijft de specifieke onderwijssituatie in een grootstedelijke context.
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
legt de verschillende mogelijkheden van zorg en leerbegeleiding uit.
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
verwoordt een eigen visie op onderwijs en opvoeding
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
beschrijft verschillende onderwijsvisies en brengt het effect daarvan op de dagelijkse onderwijspraktijk onder woorden

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel wordt dieper ingegaan op alle aspecten van zorg binnen en soms buiten het onderwijs. Diversiteit, inclusief onderwijs, buitengewoon onderwijs, CLB-werking, kansarmoede zijn onderwerpen die centraal staan om de 'brede zorg' in het onderwijs in Vlaanderen te kunnen plaatsen.

Studiematerialen (lijst)

Cursus (digitaal) leermateriaal op digitapVerplicht
  • Auteur: Lector
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen65,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk - open en gesloten vragen (90')
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00schriftelijk - open en gesloten vragen (90')