Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
BR 5+636987/2864/2223/1/02
Studiegids

BR 5+6

36987/2864/2223/1/02
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Bewegingsrecreatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Clerckx Joeri
Andere co-titularis(sen): Decru Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 210,00

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
kan de veiligheid tijdens de uitvoering van een natuursport waarborgen
Kan een natuursport leiden en begeleiden
Interactie: diversiteit hanteren
benadert en waardeert diversiteit positief bij medestudenten, lectoren, externe partners en op maatschappelijk vlak
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert domeinspecifieke en vakoverschrijdende kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes i.f.v. de doelen en de beginsituatie
kan de reglementen en technieken van de natuursporten uitleggen
kan de verschillende natuursporten uitvoeren
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan de werkvorm aanpassen aan de natuursport
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
stuurt zichzelf bij d.m.v. reflectie op het eigen functioneren
hanteert domeinspecifieke en vakoverschrijdende kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes i.f.v. de doelen en de beginsituatie
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
is in staat een planning op korte en langere termijn uit te voeren

Leerinhoud

Het doel van het OLOD BR 6 is om kennis en ervaring op te doen binnen de natuursporten.
Zowel het ontwikkelen van eigen vaardigheden als het begeleiden van sporters komen aan bod.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
 • Omschrijving: Omschrijving: Raming van kostprijs voor gebruik van externe infrastructuur. Het grootste deel van de kosten voor dit vak, zit vervat in de kostenraming. Het is echter niet uitgesloten dat hier nog beperkte kosten bijkomen. Prijzen kunnen variëren in functie van de groepssamenstelling.
 • Opmerking: Excursies in functie van het aanbod en de mogelijkheden.
  "De kostprijs van deze onderwijsactiviteit is afhankelijk van meerdere factoren en kan dus afwijken van de opgegeven kostprijs."

  De student dient in te staan voor eigen vervoer van en naar de onderwijsactiviteiten en deze zijn niet vervat in de opgegeven kostprijs.
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren
 • Opmerking: Excursies in functie van het aanbod en de mogelijkheden."De kostprijs van deze onderwijsactiviteit is afhankelijk van meerdere factoren en kan dus afwijken van de opgegeven kostprijs."De student dient in te staan voor eigen vervoer van en naar de onderwijsactiviteiten en deze zijn niet vervat in de opgegeven kostprijs.

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 2Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00