Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
LO 5 sporttechniek individuele sporten en verdediging26530/2864/2223/1/66
Studiegids

LO 5 sporttechniek individuele sporten en verdediging

26530/2864/2223/1/66
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Lichamelijke Opvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Sychold Nina
Andere co-titularis(sen): Clerckx Joeri, Decru Bart, Plaetinck Silke, Taets An, Weemaes Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 76,00 uren

Korte omschrijving

Indien je afwezig bent op een van de deelexamens buiten de examenweken onderneem je volgende stappen

- Je meldt elke afwezigheid bij evaluatieactiviteiten tijdens de lesweken (en dus buiten de examenreeks) voor aanvang van het (deel)examen via de module ‘Mijn afwezigheden’ via iBaMaFlex. Evaluatieactiviteiten zijn o.a.: (deel)examens, permanente evaluaties, inleveren van een (groeps)taak, een (groeps)presentatie, een toonmoment, een studiebezoek dat onderdeel is van de evaluatie, opdrachten vaardigheidsonderwijs.

- Je wettigt je afwezigheid door een geldig medisch attest in geval van ziekte of het nodige bewijsmateriaal voor een andere overmachtssituatie te uploaden via de module ‘Mijn afwezigheden’ binnen iBaMaFlex. Bij het overlijden van een bloed- of aanverwant in de eerste en de tweede graad geldt een overlijdensbericht als bewijsmateriaal. In geval van andere overmacht dien je een of meerdere bewijsstukken in met daarnaast een motivering voor die overmacht. In dat geval beslist de voorzitter van de examencommissie of de overmacht gewettigd is.
Je doet dit uiterlijk 2 kalenderdagen na de dag van de evaluatieactiviteit. Indien de 2de kalenderdag een zaterdag, zondag, feest- of verlofdag is, wordt de termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Indien je niet binnen deze termijn een geldig attest voorlegt, ben je ongewettigd afwezig en krijg je bijgevolg een 0 voor dit (deel)examen.

- Je neemt contact op met je lector binnen de 2 dagen nadat je afwezigheid afliep om een inhaalexamen of inhaalopdracht aan te vragen. Je lector zal je informeren over de vervangopdracht. Lees hiertoe ook aandachtig je studiewijzer.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
integreert specifieke veiligheidsaspecten, opstellingen, oefenvormen, hulpverlenen eigen aan de individuele sporten
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan de technische elementen van ATL/GYM/ZW/ verdediging uitvoeren
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan de sportspecifieke kennis en methodieken in de LO-klaspraktijk functioneel aanwenden
kan het sportspecifieke aanbod in diverse situaties voor ATL/GYM/ZW/Verdegiging gedifferentieerd hanteren (omvat: BV/FA en R, EV, spelconcept, leerlijnen en kijkwijzers)

Leerinhoud

Geleidelijke opbouw en verdieping van de eigen expertise met accent op de sportdidactiek in de verschillende sporttakken. Verdieping van de leerinhouden van de verschillende sportdisciplines m.b.t. de foutenanalyse en remediëring.

4 Sportdisciplines:

Gymnastiek, atletiek, zwemmen & verdedigingssporten.

Studiematerialen (lijst)

Cursussen sporten (zie digitap)Verplicht
 • Auteur: Lector
Map (federatie)Verplicht€ 75,00
Sporttechnieken LO: richtlijnen evaluatie (zie Digitap)Verplicht
 • Auteur: Lector
StudiewijzerVerplicht
Gymnastiek Federatie Vlaanderen vzw - GymstarsVerplicht€ 75,00
 • Auteur: Inge Doens (red.)
Handboek Levenslang zwemmenVerplicht€ 35,00
 • Auteur: De Martelaer K., Postma T.
Handboek Atletiek spelend lerenAanbevolen€ 14,00
 • Auteur: F. Geeroms, G. Van Diest
Handboek Basketbal leren op schoolAanbevolen€ 34,61
 • Auteur: H. Leysen, T. Dehandschutter
Handboek JeugdvolleybalAanbevolen€ 24,00
 • Auteur: Spaeynen Rutten, Rousseau R
Handboek Kinderhandball - Spasz von anfang anAanbevolen€ 29,65
 • Auteur: R. Schubert & D. Späte
Handboek leren voetballen, een spelgerichte methodeAanbevolen€ 25,00
 • Auteur: Van Streenbrugge, Goethals, Van Rentergem
Handboek Turnen in beeldAanbevolen€ 40,00
 • Auteur: Tjalling van den Berg
BVLO (lidmaatschap tijdschrift)Verplicht€ 43,00
App (federatie)Verplicht€ 20,00

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Vormen van groepsleren12,00 uren
 • Omschrijving: zwemmen (forfait)
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00Zie "Evaluatierichtlijnen - sporttechnieken"
De eindscore voor het volledige opleidingsonderdeel wordt berekend volgens het mathematisch gemiddelde van alle deelexamens . De term deelexamen wordt gebruikt om de totale evaluatie van één sporttechniek (atletiek, gymnastiek,…) of demonstratie (LO5) aan te duiden. Hierop zijn onderstaande regels van toepassing:

Om te kunnen slagen voor het OLOD sporttechnieken moet je:
• Aan ALLE onderdelen van ALLE deelexamens deelnemen zoals beschreven in de evaluatierichtlijnen.
• Voor minstens 70% aanwezig zijn in de les anders verlies je het recht op deelname aan de deelexamens tijdens de eerste examenperiode en behaal je de score 0/20 voor het volledige opleidingsonderdeel. Door het maken van een inhaaltaak (met een score van > 10/20) verwerf je deelnamerecht aan de deelexamens van de 2e zittijd.

!!! Let op!!!
Het resultaat voor een deelexamen telt slechts voor 1 academiejaar. Dit betekent dat studenten met een individueel studietraject, die in een nieuw academiejaar het opleidingsonderdeel sporttechniek moeten hernemen, ook alle deelexamens moeten hernemen.
Blessure Inhaalexamens zijn voorzien conform de AOR artikel 14.6.
!!! Let op!!!
Blessures worden enkel erkend indien ze door een origineel doktersbewijs worden gestaafd.
In geval van fraude moeten alle sporten volledig hernomen worden
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Zie "Evaluatierichtlijnen - sporttechnieken"
De eindscore voor het volledige opleidingsonderdeel wordt berekend volgens het mathematisch gemiddelde van alle deelexamens . De term deelexamen wordt gebruikt om de totale evaluatie van één sporttechniek (atletiek, gymnastiek,…) of demonstratie (LO5) aan te duiden. Hierop zijn onderstaande regels van toepassing:

Om te kunnen slagen voor het OLOD sporttechnieken moet je:
• Aan ALLE onderdelen van ALLE deelexamens deelnemen zoals beschreven in de evaluatierichtlijnen.
• Voor minstens 70% aanwezig zijn in de les anders verlies je het recht op deelname aan de deelexamens tijdens de eerste examenperiode en behaal je de score 0/20 voor het volledige opleidingsonderdeel. Door het maken van een inhaaltaak (met een score van > 10/20) verwerf je deelnamerecht aan de deelexamens van de 2e zittijd.

!!! Let op!!!
Het resultaat voor een deelexamen telt slechts voor 1 academiejaar. Dit betekent dat studenten met een individueel studietraject, die in een nieuw academiejaar het opleidingsonderdeel sporttechniek moeten hernemen, ook alle deelexamens moeten hernemen.
Blessure Inhaalexamens zijn voorzien conform de AOR artikel 14.6.
!!! Let op!!!
Blessures worden enkel erkend indien ze door een origineel doktersbewijs worden gestaafd.
In geval van fraude moeten alle sporten volledig hernomen worden

Toetsing (tekst)

De evaluatie van dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

Wanneer een student afwezig is op een deelexamen of een onvolledig deelexamen aflegt en geen recht heeft op een inhaalexamen, dan krijgt hij voor het deelexamen de code "F" van "Fail".
Indien de student een code "F" krijgt voor dit deelexamen, resulteert dit in een code "F" van "Fail" voor het gehele opleidingsonderdeel en slaagt de student bijgevolg niet voor dit opleidingsonderdeel.

Wanneer de student een deelcijfer behaalt voor één deelexamen dat kleiner is dan 8/20 of voor meer dan één deelexamen dat kleiner is dan 10/20 dan krijgt de student als eindresultaat voor het gehele opleidingsonderdeel eveneens een code "F" van "Fail" waardoor de student niet slaagt voor dit opleidingsonderdeel.

De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10/20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.