Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
PAV 5 vakinhoud - wetenschappen30114/2864/2223/1/90
Studiegids

PAV 5 vakinhoud - wetenschappen

30114/2864/2223/1/90
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Project Algemene Vakken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Witte Nele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 80,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Volgt en toont kennis van de (vakgebonden) binnen- en buitenlandse actualiteit.

Communiceert zowel schriftelijk als mondeling in Standaardnederlands.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
Breidt vakgebonden woordenschat uit in functie van het werken rond schooltaal binnen PAV.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Omschrijft de invloed van micro-organismen op de mens en past deze kennis toe.
Toont beheersing van de vakgebonden kennis inzake de evolutietheorie en kan deze kennis toepassen in bv. lesmateriaal.
Toont beheersing van de vakgebonden kennis inzake erfelijkheidsleer en kan deze kennis toepassen in bv. lesmateriaal.
Toont beheersing van de invloed van natuurwetenschappelijke verschijnselen op de omgeving en kan deze kennis toepassen in bv. lesmateriaal.
Toont beheersing van basiseigenschappen van levende systemen en kan deze kennis toepassen in lesmateriaal
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Werkt vakgebonden leermateriaal- of activiteiten uit.
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
Verduidelijkt controverse rond wetenschappelijke thema’s.

Leerinhoud

In dit olod staan de eindtermen PAV rond wetenschap centraal.

Studiematerialen (lijst)

Digitale leeromgeving OFVerplicht
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Schriftelijk examen 120 minuten
Semester 1Kennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen 150 minuten

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.