Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
PAV 5 vakinhoud - economie30113/2864/2223/1/56
Studiegids

PAV 5 vakinhoud - economie

30113/2864/2223/1/56
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Project Algemene Vakken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Oers Fran, Vertongen Marjo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Volgt en toont kennis van de (vakgebonden) binnen- en buitenlandse actualiteit.

Communiceert zowel schriftelijk als mondeling in Standaardnederlands. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
Breidt vakgebonden woordenschat uit in functie van het werken rond schooltaal binnen PAV.
Hanteert het vakgebonden begrippenkader correct.
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
Duidt functie en werking van relevante maatschappelijke en economische instellingen
Geeft een overzicht van relevante maatschappelijke en economische instellingen.
Implementeert kennis en vaardigheden inzake bewust en verantwoord consumeren.
Implementeert kennis en vaardigheden inzake solliciteren
Past rekenvaardigheden toe vereist voor economische zelfredzaamheid.
Implementeert kennis en vaardigheden inzake sociale wetgeving en arbeidsrecht.
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
Werkt vakgebonden leermateriaal- of activiteiten uit

Leerinhoud

In dit olod verdiepen we de kennis inzake sociaal-economische aspecten van het vak PAV, met de eindtermen in het achterhoofd.
We kaderen instanties, systemen en kernbegrippen vanuit nationaal en internationaal perspectief en met aandacht voor de actualiteit. Ook vakgebonden rekenvaardigheden komen aan bod.

Meer inhoud in Studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus EconomieVerplicht
  • Auteur: Fran Van Oers

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Digitaal Examen toets.ap.be(120')
Semester 1Vaardigheidstoets in de examenreeks50,00Permanente Evaluatie
mondeling en schriftelijk - Het cijfer van dit deelexamen behaald in de eerste examenperiode wordt integraal overgenomen naar de tweede examenperiode
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Digitaal Examen
toets.ap.be
(120')
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks40,00Permanente Evaluatie
mondeling en schriftelijk - Het cijfer van dit deelexamen behaald in de eerste examenperiode wordt integraal overgenomen naar de tweede examenperiode à 4/5.

Toetsing (tekst)

De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens. Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.