Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Bedrijfsorganisatie/Economie 5 bedrijfseconomie34355/2864/2223/1/45
Studiegids

Bedrijfsorganisatie/Economie 5 bedrijfseconomie

34355/2864/2223/1/45
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Bedrijfsorganisatie
    • Economie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): De Meyer Danny
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 150,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
kan zowel mondeling als schriftelijk de Nederlandse taal inclusief het economisch jargon op correcte wijze toepassen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan a.d.h.v. een aantal criteria de verkoopprijs bepalen
kan de inhoud van een ondernemingsplan bespreken
kan de kostprijs vanuit diverse invalshoeken analyseren
kan een balans en een resultatenrekening budgetteren
kan investeringsbeslissingen nemen
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
kan een ondernemingsplan opstellen

Leerinhoud

1 Boekhouden - basis en 2 Boekhouden - resultaten gingen aan deze cursus vooraf: we startten van nul, werkten met de voornaamste balansrekeningen en bestudeerden grondig de resultaten en het afsluiten van het boekjaar. In 3 Boekhouden - uitdieping en analyse berekenden en interpreteerden we een aantal kengetallen, analyseerden we de boekhouding horizontaal en verticaal, en hielden we een aantal actief- en passiefrekeningen onder de loep.

In 5 Bedrijfseconomie, ten slotte, gaan we een beroep doen op de boekhouding, bv. als we de verschillende kostprijzen of de verkoopprijs berekenen of leren budgetteren.

De onderwerpen die aanbod komen zijn: het ondernemingsplan, investeringsbeslissingen, de analyse van de kostprijs, de bepaling van de verkoopprijs en de budgettering van de balans en de resultaten.

Zie studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Economie 5 Onderneem!Verplicht€ 7,50
  • Auteur: Danny De Meyer
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen126,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,00schriftelijk (180')
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks10,00opdracht, schriftelijk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks10,00opdracht, schriftelijk
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,00schriftelijk (180')