Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Bedrijfsorganisatie/Economie 5 toegepaste didactiek34356/2864/2223/1/79
Studiegids

Bedrijfsorganisatie/Economie 5 toegepaste didactiek

34356/2864/2223/1/79
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Bedrijfsorganisatie
  • Economie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Meyer Danny
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
Interactie: taal ontwikkelen
kan zowel mondeling als schriftelijk de Nederlandse taal inclusief het economisch jargon op correcte wijze toepassen
Leerbevordering: doelgericht werken
kan een excursie voor economie of het studiegebied handel voorbereiden
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kan een jaarvorderingsplan uitwerken
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kan complexe werkvormen implementeren, in functie van de aanwezige diversiteit en in functie van differentiatie
kan differentiërend werken, in functie van de aanwezige diversiteit in de klas
kan de doelen van de onderzoekscompetentie in de tweede graad economie realiseren via de ovur-methode
kan een boekhoudpakket implementeren in het studiegebied handel
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroep implementeren in zijn lespraktijk
kan aandachtspunten voor onderwijs voor specifieke doelgroepen verwoorden in zijn lespraktijk
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
kan de administratieve verplichtingen van een leerkracht weergeven
kan een jaarvorderingsplan uitwerken
Interactie: Taal ondersteunen
kan evenwichtige rapportcommentaren schrijven voor het vak economie of een vak uit het studiegebied handel

Leerinhoud

De cursus 5 Toegepaste didactiek is het vervolg op de vakdidactiek van het vierde semester.

In trajectschijven 1 en 2 werd bij 1 Algemene didactiek enerzijds en Economie 2-3-4 Toegepaste didactiek anderzijds de basis gelegd voor het onderwijzen van de economische en handelsvakken in het secundair onderwijs.

Deze basisleerstof behoort tot de algemene kennis. Zorg ervoor dat je deze cursussen kan raadplegen en herbekijken indien nodig.

We bestuderen een aantal activerende werkvormen in functie van specifieke doelgroepen en differentiatie: we plannen excursies, laten de leerlingen de actualiteit volgen, organiseren BZW, werken aan de onderzoekscompetentie ...

De administratieve verplichtingen van de leraar, voor velen een minder leuk aspect van de job, komen ook aan bod. We stellen een jaarvorderingsplan op, schrijven rapportcommentaren, bekijken een doorlichtingsverslag, enz.

Zie studiewijzer.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Economie 5 toegepaste didactiekVerplicht€ 5,00
 • Auteur: Danny De Meyer
StudiewijzerVerplicht
Handboek Fundamenten van boekhouden (+ cd-rom)Verplicht€ 20,20
 • Auteur: Francis Van Caer, Dirk Brawers, Lucien Fastré, Hans Peeters
Vakdidactiek economieAanbevolen€ 39,99
 • Auteur: Kristof De Witte, Wouter Schelfhout

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
 • Omschrijving: Inclusief excursie naar Wikifin (o.v.): kosten zijn ten laste van de student.
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00schriftelijk (120')
Semester 1Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00mondeling en schriftelijk (kan niet worden hernomen)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00= cijfer eerste periode à 3/4
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00schriftelijk (120')