Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
BI vakinhoud I.2 NW Materie en interactie36520/2864/2223/1/32
Studiegids

BI vakinhoud I.2 NW Materie en interactie

36520/2864/2223/1/32
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Biologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Duchatelet Lisa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Biologie I.2 NW Materie en interactie

In eerste instantie heeft dit opleidingsonderdeel als doel jullie op te leiden tot kritische en bekwame wetenschapsleerkrachten. 

Deze opleiding leidt jullie op tot leerkrachten biologie, met vakbevoegdheid voor natuurwetenschappen, waartoe uiteraard ook chemie en fysica behoren. In deze cursus behandelen we alle leerinhouden (feitelijke, conceptuele, procedurele en meta-cognitieve) horend bij het vakgebied chemie in de 1ste en 2de graad. 

We geven jullie een goede basis mee om deze natuurwetenschappen ook in hogere graden te geven, en rekenen op een houding van een levenslang leren om de nodige verdieping te zoeken waar ze ontbreekt in deze cursus.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte leerinhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
toont zich leergierig, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

In deze cursus wordt de feitelijke, conceptuele, procedurele en meta-cognitieve kennis horend bij het vak chemie in de 1ste en 2de graad behandeld.

Het labo: theorie: veiligheidsvoorschriften, technieken en EHBO.

Het labo: praktijk: het geschikte materiaal voor een proef kiezen, correct hanteren en eenvoudige proefopstellingen maken. Veilig en nauwkeurig werken. Orde houden in een labo. Scheidingsmethoden, wet van Lavoisier, oplossingen maken. 

Atomen, moleculen, zuivere stoffen en mengsels.

Indelen van mengels op basis van samenstellende deeltjes en bepalen welke scheidingsmethode aangewezen is om er zuivere stoffen uit te halen.

De evolutie van het atoommodel linken aan de resultaten van wetenschappelijke experimenten.

Op basis van rangnummer en atoommassa van een atoom dit atoom weergeven met atoommodel of Lewisstructuur en het plaatsen in het periodiek systeem.

Verklaren waarom atomen streven naar een edelgasconfiguratie en uitleggen welke soort bindingen hieruit kunnen ontstaan. Vanuit het streven naar een edelgasconfiguratie: formule(-eenheden) opstellen of polariteit van bindingen en moleculen bepalen. Vanuit de formule/formule-eenheid bepalen tot welke stofklasse een stof behoort en voorspellingen doen over eigenschappen, ruimtelijke structuur, reacties en toepassingen.

Reactievergelijkingen opstellen en deze gebruiken bij het oplossen van stochiometrische vraagstukken oplossen.


Dit vak vereist permanente aanwezigheid in de labolessen.

Studiematerialen (lijst)

Cursus materie en interactie 1Verplicht€ 10,00
  • Auteur: Lisa Duchâtelet
StudiewijzerVerplicht
laboschort en vodVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
  • Opmerking: Dit vak vereist permanente aanwezigheid tijdens de les
Practicum en/of oefeningen3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks85,00digitaal en schriftelijk examen (120')
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)15,00Taken zie studiewijzer
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00digitaal en schriftelijk examen (120')

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.