Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
BR vakinhoud I.1 Sport en beweging: omnisport36526/2864/2223/1/42
Studiegids

BR vakinhoud I.1 Sport en beweging: omnisport

36526/2864/2223/1/42
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Bewegingsrecreatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Decru Bart, Van Puymbroeck Linda, Weemaes Thomas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiƫle ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte leerinhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
toont zich leergierig, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Voor de gegeven omnisporten komen volgende items aan bod:

- techniek van de basistechniek met aandacht voor vakterminologie

- methodiek

- spelregels : aanpassen aan de de doelgroep

- spelsituaties - spelvormen

We hebben aandacht voor de leerlijn van de sport en geven de nodige skills mee om deze vaardigheden aan anderen door te geven.

Studiematerialen (lijst)

digitale leeromgeving lesmateriaalVerplicht
cursus in digitale leeromgevingVerplicht
  • Auteur: /
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
  • Opmerking: Interactieve werkvormen (TD)
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Kennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken10,00
Semester 1Vaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken90,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks10,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks90,00

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.