Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
LO vakinhoud I.3 LO in basisonderwijs36620/2864/2223/1/37
Studiegids

LO vakinhoud I.3 LO in basisonderwijs

36620/2864/2223/1/37
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Lichamelijke Opvoeding
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Clerckx Joeri, Plaetinck Silke, Sychold Nina, Taets An, Van Puymbroeck Linda
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte leerinhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
toont zich leergierig, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Het basisonderwijs vormt de doelgroep in het eerste jaar Lichamelijke Opvoeding.

De bewegingsopvoeding van jonge kinderen draait rond de psychomotorische ontwikkeling en de algemene basisvaardigheden.

Psychomotorische ontwikkeling

De cursus focust op het belang van een goede psychomotorische ontwikkeling bij het kind. De verschillende aspecten die behoren tot lichaams-, ruimte- en tijdsperceptie komen aan bod en worden in de praktijk verder uitgewerkt.

Algemene basisvaardigheden

Dit zijn de natuurlijke bewegingen, vaardigheden die aan de basis liggen van de sporttechnieken.

De bewegingsvaardigheden kunnen onderverdeeld worden in:

  • vaardigheden die een verplaatsing inhouden (locomotie). Deze vaardigheden worden gekenmerkt door het coördinerend bewegen van het onder- en bovenlichaam of de armen en de benen
  • vaardigheden met een objectcontrole: oog-hand- en oog-voetcoördinatie zijn hierbij van essentieel belang

Al deze basisvaardigheden komen uitgebreid aan bod tijdens de lessen met aandacht voor methodische opbouw (wat op welke leeftijd – hoe aanbrengen – hoe opbouwen).
Men krijgt heel wat tips en aandachtspunten, differentiatie-en variatiemogelijkheden over de verschillende bewegingsvaardigheden

Studiematerialen (lijst)

Digitale leeromgeving LOVerplicht
Cursus LO in basisonderwijsVerplicht
  • Auteur: Joeri Clercxk, Silke Plaetinck, Nina Sychold, Linda Van Puymbroeck,
Studiewijzer LO in basisonderwijsVerplicht

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)9,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)12,00 uren
Werkvormen
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Digitaal examen - 60'
De evaluatie voor dit opleidingsonderdeel bestaat uit meerdere deelexamens, m.n. een schriftelijk examen en permanente evaluatie (taken en opdrachten). Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, maar voor één of meerdere deelexamens een deelcijfer behaalt dat ten minste 10 op 20 bedraagt, dan wordt dit deelcijfer overgedragen naar de tweede examenperiode en moet de student dit deelexamen niet opnieuw afleggen in de tweede examenperiode. De deelexamens waarvoor de student in de eerste examenperiode minder dan 10 op 20 behaalde, moet hij wel opnieuw afleggen in de tweede examenperiode.
AcademiejaarVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.