Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
MO vakinhoud I.1 Vormgeving36643/2864/2223/1/43
Studiegids

MO vakinhoud I.1 Vormgeving

36643/2864/2223/1/43
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Mode
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als MO vakinhoud I.1 Vormgeving
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Theunis Kato
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 80,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte leerinhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
toont zich leergierig, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

Vanuit de opstellingen van basisrok, basispantalon en basiscorsage en hun afgeleiden;

- basiskennis van lijnen en punten

- basiskennis lijntypes, lijndiktes en hun betekenis

- inzicht in de matentabellen

- patroonopstelling van 2D naar 3D in toile

- patroonopsteling van 3D naar 2D in drapage

- verschillen tussen modelintekening en uittekening

- opstellen van een snijpatroon

- modelontleding aan de hand van foto's en technische schetsen

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
DigitapVerplicht
Basismateriaal vormgeving (meetlat 60cm, grote geodriehoek, vulpotlood, gom, lintmeter, boogmallen, ...)Verplicht€ 60,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren
  • Opmerking: Voorbereiding en naverwerking van de lessen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Vaardigheidstoets in de examenreeks75,00Praktijkexamen vormgeving - 180 min.
Semester 1Vaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00Opdrachten vormgeving
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks75,00Praktijkexamen vormgeving - 180 min.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00Opdrachten vormgeving

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.