Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
MO vakinhoud I.3 Realisatie36648/2864/2223/1/19
Studiegids

MO vakinhoud I.3 Realisatie

36648/2864/2223/1/19
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het secundair onderwijs, trajectschijf 1
    Keuzeoptie:
    • Mode
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor secundair onderwijs (1 onderwijsvak, Antwerpen) als MO vakinhoud I.3 Realisatie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Duyck Mireille
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 80,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: taal ontwikkelen
gebruikt vakterminologie correct en adequaat in diverse opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
hanteert essentiële ICT tools correct, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Past de vakgerelateerde basisprincipes, theoretische kaders en experimenten correct toe in gevarieerde opdrachten en contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte leerinhoud
Beheerst vakgerelateerde basiskennis en -vaardigheden bij in complexiteit toenemende contexten, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Licht theoretische kaders toe, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud
Attitude: goesting
toont zich leergierig, voor dit opleidingsonderdeel/de aangereikte inhoud

Leerinhoud

De focus ligt op het uitwerken van technieken die voorkomen in de rok, de broek en een eenvoudig bovenstuk.

Dit onderdeel bestaat uit 3 onderdelen:
1. Machine beheersing
- Correcte steekvorming beoordelen volgens gebruik van verschillende materialen.
- Veilig en ergonomisch werken.
- Zelfstandig de specifieke naaimachine instellen voor een optimale steekvorming in functie van garen en stof. Huishoudmachine / Industriële machine

2. Technische fiches en fabricageschema
Digitale technische fiches ontleden en fabricageschema’s lezen.
De verschillende fasen in de realisatie herkennen, ordenen en mondeling toelichten
De technische fiches kiezen i.f.v. de gewenste afwerking.

3. Afwerkingstechnieken voor kleding, interieur en accessoires
De vooropgestelde kwaliteitseisen en toleranties voor een goed afgewerkt product nastreven.
Verzamelnaden/dubbelen
Stikken van stapelnaden:
• met 2 gelijke weefsellagen op elkaar
• met een gefronste boord op een rechte en op gebogen boord
• met 2 verschillende materialen
rechte lijn tegen gebogen boord.
Randafwerkingen
- enkele en dubbele zoom afwerken.
- rechte en ronde boord afwerken:
o met bies en schuindraadlint
o lendenband


Sluitingen
ritssluitingen uitwerken met rechte draadrichting in complexere materialen.
- met één bies
- met 2 biezen
- een blinde sluiting afwerken.
- gulpsluiting
- plaats van een knoop of drukknoop en een knoopsgat aanduiden op een enkele/dubbele overkruis.
- knopen correct aannaaien.

Nepen/plooien
- Nepen/plooien realiseren in complexere materialen.
Zakken
- Opgestikte zakken in moeilijke materialen uitwerken.

Strijktechnieken
- de strijkapparatuur volgens het gebruikte materiaal instellen.
- de veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen toepassen.
- diverse strijktechnieken toepassen in functie van materiaal en afwerking.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
DigitapVerplicht€ 5,00
Basisbenodigheden voor uitvoering (schaar, spelden,...)Verplicht€ 50,00
Spoelhulzen en spoelen voor de naaimachinesVerplicht€ 50,00
Stoffen en bijhorighedenVerplicht€ 50,00

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Semester 1Projectopdracht100,00Indienen van praktijkopdrachten op de afgesproken deadline.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Indienen van praktijkopdrachten op de afgesproken deadline.

Toetsing (tekst)

De student wordt beoordeeld op basis van de vooropgestelde competenties, leerdoelen, lesdoelen en beheersingsniveaus.
Deze lesdoelen en beheersingsniveaus staan in detail omschreven in de bij de ECTS-fiche/het OLOD behorende studiewijzer. De beoordeling/toetsing ervan gebeurt op basis van alle richtlijnen vermeld in deze studiewijzer.